UD-CK
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo tuyển sinh Thạc sĩ năm 2020

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo tuyển sinh Thạc sĩ năm 2020 với các thông tin sau:

 

I. NGÀNH ĐÀO TẠO
1.1. NHÓM NGÀNH KINH TẾ - QUẢN LÝ

 

TT

Ngành đào tạo

Môn thi

1

Quản lý kinh tế

1. Ngoại ngữ

2. Quản trị học

3. Quản lý nhà nước về kinh tế

2

Quản trị kinh doanh

1. Ngoại ngữ

2. Quản trị học

3. Khởi sự kinh doanh

3

Kế toán

1. Ngoại ngữ

2. Quản trị học

3. Kế toán tài chính

4

Tài chính – Ngân hàng

1. Ngoại ngữ

2. Quản trị học

3. Tài chính tiền tệ

5

Thống kê kinh tế

1. Ngoại ngữ

2. Kinh tế vĩ mô

3. Thống kê kinh tế và kinh doanh

6

Luật kinh tế

1. Ngoại ngữ

2. Lý luận Nhà nước và pháp luật

3. Luật Thương mại

7

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1. Ngoại ngữ

2. Toán kinh tế

3. Quản trị du lịch

 

1.2. NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT

 

TT

Ngành đào tạo

Môn thi

1

Kỹ thuật XD công trình dân dụng và công nghiệp

1. Ngoại ngữ

2. Cơ học kết cấu

3. Kết cấu công trình

2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

1. Ngoại ngữ

2. Cơ học đất

3. Kết cấu công trình cầu đường

3

Kỹ thuật điện

1. Ngoại ngữ

2. Mạch điện

3. Cơ sở kỹ thuật điện

4

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

1. Ngoại ngữ

2. Toán cao cấp 1

3. Cơ sở kỹ thuật điện

5

Quản lý xây dựng

1. Ngoại ngữ

2. Kinh tế đầu tư

3. Kỹ thuật và tổ chức xây dựng

6

Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin)

1. Ngoại ngữ

2. Toán rời rạc

3. Kỹ thuật lập trình

7

Phát triển nông thôn

1. Ngoại ngữ

2. Phương pháp nghiên cứu nông thôn

3. Hệ thống nông nghiệp

8

Khoa học cây trồng

1. Ngoại ngữ

2. Toán thống kê sinh học

3. Sinh lý cây trồng

9

Quản lý tài nguyên và môi trường

1. Ngoại ngữ

2. Sử dụng hợp lý TNTN và bảo vệ môi trường

3. Cơ sở khoa học môi trường

10

Công nghệ sinh học

1. Ngoại ngữ

2. Toán thống kê sinh học

3. Nhập môn công nghệ sinh học

11

Công nghệ thực phẩm

1. Ngoại ngữ

2. Toán thống kê sinh học

3. Hóa sinh thực phẩm

12

Bảo vệ thực vật

1. Ngoại ngữ

2. Toán thống kê sinh học

3. Bảo vệ thực vật đại cương

13


Quản lý đất đai

1. Ngoại ngữ

2. Trắc địa

3. Quy hoạch sử dụng đất

14

Lâm học

1. Ngoại ngữ

2. Toán thống kê sinh học

3. Sinh thái và lâm sinh

 

1.3. NHÓM NGÀNH SƯ PHẠM

 

TT

Ngành đào tạo

Môn thi

1

Quản lý giáo dục

1. Ngoại ngữ

2. Đại cương quản lý giáo dục

3. Giáo dục học

2

Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)

1. Ngoại ngữ

2. Tâm lý học đại cương

3. Giáo dục học đại cương

3

Đại số và lý thuyết số

1. Ngoại ngữ

2. Đại số

3. Giải tích

4

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

1. Ngoại ngữ

2. Lý luận và phương pháp dạy học VL  phổ thông

3. Vật lý đại cương

5

Văn học Việt Nam

1. Ngoại ngữ

2. Lý luận văn học

3. Lịch sử văn học Việt Nam

6

Lịch sử Việt Nam

1. Ngoại ngữ

2. Phương pháp luận Sử học

3. Lịch sử Việt Nam

7

Hóa hữu cơ

1. Ngoại ngữ

2. Hóa học đại cương

3. Cơ sở hóa hữu cơ

8

Hóa phân tích

1. Ngoại ngữ

2. Hóa học đại cương

3. Cơ sở lý thuyết hóa học và cấu tạo chất

9

Ngôn ngữ Anh

1. Ngoại ngữ (Nga, Pháp, Trung)

2. Lý thuyết tiếng Anh

3. Thực hành tiếng Anh

10

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

1. Ngoại ngữ (Nga, Pháp, Trung)

2. Tiếng việt

3. Cơ sở ngôn ngữ học

 

II. HỒ SƠ XÉT TUYỂN
- Đơn đăng ký dự thi (nhà trường sẽ đăng ký trực tuyến cho các anh chị);
- Bản sao photo công chứng bằng tốt nghiệp đại học;
- Bản sao photo công chứng bảng điểm đại học; 
- 01 ảnh chân dung 4x6 (Phía sau ghi số cmnd, ngành đăng ký, địa chỉ email);
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương;
- Giấy khám sức khỏe (06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);
- Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm (hoặc hợp đồng lao động) và hộ khẩu đối với thí sinh công tác >= 2 năm tại khu vực Tây Nguyên (để được hưởng điểm ưu tiên).


III. THỜI GIAN THI TUYỂN
- Thi tuyển 2 đợt/ năm: Dự kiến vào tháng 4 và tháng 9 hàng năm.
- Lịch học: Tổ chức vào cuối tuần, thời khóa biểu linh hoạt, chi phí học tập hợp lý.


IV. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ: Phòng Đào tạo - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
- Điện thoại: 02606509559 – 0934876005 (Cô Hoa) - 0935575116 (Cô Trang).
- Facebook: https://www.facebook.com/kontum.udn.vn/ 
- Website: http://www.kontum.udn.vn ; Email: tuyensinhudck@kontum.udn.vn