UD-CK
Vì lý do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lây lan ở mức đỉnh điểm, Đại học Đà Nẵng thông báo ban hành công văn số 594/ĐHĐN-VP về việc kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó sinh viên UD-CK sẽ tạm dừng lịch học ĐẾN HẾT THÁNG 2/2020 và tiếp tục tăng cường học trực tuyến trên E-learning. Đề nghị sinh viên thông báo đến các thành viên trong lớp nắm bắt và nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

Lưu ý: Sinh viên chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn hoặc xà phòng.

 

Thông tin chi tiết: Xem tại đây