UD-CK

Vì lý do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lây lan ở mức đỉnh điểm, Đại học Đà Nẵng thông báo ban hành công văn số 716/ĐHĐN-VP về việc kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên do dịch bệnh Covid-19. Theo đó sinh viên UD-CK sẽ tạm dừng lịch học ĐẾN HẾT THÁNG 8/3/2020 (công văn đính kèm ngay bên dưới) và tiếp tục tăng cường học trực tuyến trên E-learning. Đề nghị sinh viên thông báo đến các thành viên trong lớp nắm bắt và nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

 

- Lưu ý: Sinh viên chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn hoặc xà phòng.

 

Các em thường xuyên cập nhật website, fanpage của Nhà trường để theo dõi thông tin chính thống nhất nhé!