UD-CK

Vì lý do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lây lan ở mức đỉnh điểm, Đại học Đà Nẵng thông báo ban hành công văn số 799/ĐHĐN-VP về điều chỉnh kế hoạch học tập do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Theo đó sinh viên UD-CK sẽ tạm dừng lịch học ĐẾN HẾT 15/3/2020 (công văn đính kèm ngay bên dưới) và tiếp tục tăng cường học trực tuyến trên E-learning. Đề nghị sinh viên thông báo đến các thành viên trong lớp nắm bắt và nghiêm túc thực hiện thông báo này.