UD-CK

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch toàn cầu COVID-19, vấn đề sức khỏe của sinh viên đặt lên hàng đầu, do đó Đại học Đà Nẵng quyết định cho sinh viên tiếp tục dời lịch học tập đến hết ngày 29/03/2020 theo thông báo số 870/ĐHĐN-VP kí ngày 12/03/2020 (công văn đính kèm)