UD-CK

Để thuận tiện cho việc tìm kiếm, tra cứu và tham khảo nguồn tài liệu có trong kho của thư viện, Thư viện UD-CK xin gửi thông báo đến Quý bạn đọc về việc truy cập website thư viện như sau: 


1. Tra cứu vào trang web thư viện của UD-CK: http://lib.udck.udn.vn để  lấy tài liệu.
- Trên website này cho phép bạn đọc xem và tải một số bài báo, tạp chí, báo cáo, đồ án tốt nghiệp của các khoá sinh viên đã tốt nghiệp ra trường có sẵn trong kho thư viện.
- Cho phép tra cứu danh mục sách chuyên khảo mà bạn đọc muốn mượn tại thư viện.
* Khi đăng nhập vào website của thư viện, bạn đọc đăng nhập như sau:
   Tên đăng nhập: LKOmã số sinh viên
   Mật khẩu: LKOmã số sinh viên.
Ví dụ: Bạn Nguyễn Văn A có mã số sinh viên: 17152620114003 thì các bạn đăng nhập như sau:
   Tên đăng nhập: LKO17152620114003
    Mật khẩu:  LKO17152620114003
Rất mong Quý bạn đọc thường xuyên tương tác với trang web của thư viện để tra cứu và tham khảo thêm nguồn tài liệu sẵn có này.


2. Tra cứu vào trang web của Trung tâm thông tin - học liệu và truyền thông Đại học Đà Nẵng: http://tailieuso.udn.vn/ 
Trang web này nhằm phục vụ cho nhu cầu tham khảo, giảng dạy và  tra cứu một số tài liệu liên quan đến các luận án, luận văn thạc sĩ, báo cáo khoa học, tạp chí,... thuộc nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ khác nhau. Nếu bạn đọc có nhu cầu tra cứu, tải miễn phí toàn văn tài liệu nào đó, vui lòng gửi email trực tiếp về địa chỉ email:  tailieuso@ac.udn.vn  của  Trung tâm Thông tin - Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng, sẽ có hướng dẫn chi tiết để tra cứu nguồn tài liệu này.


3. Giới thiệu thêm các nguồn học liệu truy cập mở, bạn đọc có thể tham khảo và tra cứu:
- http://repository.vnu.edu.vn/ : Tài liệu số Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội
- http://dl.ueb.edu.vn/ : Tài nguyên số, Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
- https://fsppm.fulbright.edu.vn/…/hoc-lie…/hoc-lieu-mo-fsppm/ : Học liệu mở Trường Fulbright
- https://luanvan.moet.gov.vn : Luận án, luận văn của các Trường thuộc BGD&ĐT
- http://voer.edu.vn/ : Học liệu mở Việt Nam
- http://www.ebook.edu.vn/ : Website về giáo trình điện tử của các Trường đại học
- http://edu.net.vn/ : Tài nguyên giáo dục mở- Mạng Giáo dục Edunet- BGD&ĐT
- http://www.vjol.info : Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến - Vietnam Journals Online
- http://vbpl.vn/pages/portal.aspx : Văn bản pháp luật Việt Nam
- http://www.trungtamwto.vn : Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI) có các hiệp định về Thương mại Việt Nam và các nước trên thế giới: WTO, FTA, TPP ....


Nếu có vướng mắc gì trong việc tra cứu thông tin trên trang web thư viện, bạn đọc vui lòng phản hồi theo địa chỉ email: thuvien@kontum.udn.vn hoặc số điện thoại: 02606 287 775 để được giải đáp.