UD-CK
Thông báo cho sinh viên quay trở lại học tập sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

1. Sinh viên, học viên quay trở lại trường học từ ngày 4/5/2020.

2. Sinh viên quốc tế CHƯA QUAY LẠI trường cho đến khi có thông báo từ trường.

3. Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của Ngành Y tế, Ngành Giáo dục, UBND tỉnh Kon Tum và chỉ đạo của Giám đốc ĐHĐN.

4. Cán bộ, giảng viên, sinh viên chỉ đến trường khi có sức khỏe bình thường; nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở... phải ở nhà và thông tin cho Nhà trường và cơ sở y tế để được tư vấn.

5. Tăng cường công tác quản lý tại KTX.

6. Trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, không tổ chức các hoạt động tập trung đông sinh viên.