UD-CK

Thực hiện Kết luận số 101/TB-PHKT ngày 29/4/2020 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tại cuộc họp giao ban tháng 4/2020, Nhà trường triển khai việc hỗ trợ cho sinh viên do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với các nội dung cụ thể sau:


Tổng kinh phí hỗ trợ tối đa là 500.000.000 đồng cho sinh viên bao gồm các khoản:

 

1. Giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020


1.1. Giảm 5% học phí trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho tất cả sinh viên hiện đang theo học tại trường. 
+ Đối với sinh viên đã nộp học phí thì sẽ được chi trả lại 5% học phí đã nộp. Nhà trường sẽ thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm nhận tiền.
+ Đối với sinh viên chưa nộp học phí thì sẽ trừ 5% trực tiếp vào số tiền học phí phải nộp của học kỳ 2 năm học 2019-2020.


1.2. Để tạo điều kiện cho sinh viên và giảm áp lực về tài chính, Nhà trường điều chỉnh thời điểm nộp học phí học kỳ 2 như sau:
+ Nộp 50% học phí trước khi thi giữa học kỳ;
+ Nộp 50% học phí còn lại trước khi thi cuối học kỳ.


Lưu ý: Sinh viên thuộc đối tượng chế độ chính sách được miễn giảm 100% học phí năm học 2019-2020, lưu học sinh Lào, Campuchia theo hợp đồng đào tạo với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã được thanh toán 100% học phí không thuộc đối tượng được xem xét.


2. Hỗ trợ khó khăn sinh viên thuộc các đối tượng sau:
2.1. Hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/sinh viên thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo năm 2020.

Hồ sơ minh chứng gồm:
- Đơn đăng ký xét cấp hỗ trợ (theo mẫu);
- Bản sao Sổ hộ nghèo/cận nghèo;


2.2. Hỗ trợ kinh phí cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm:

 

Nhóm

Đối tượng xét

Hồ sơ minh chứng

1

Sinh viên có cả bố và mẹ bị mất việc do dịch bệnh Covid-19, gia đình không có thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế;

- Đơn đăng ký xét cấp hỗ trợ (theo mẫu);

- Giấy xác nhận của địa phương, hoặc cơ quan của bố/mẹ về việc bị mất việc,  giảm thu nhập sâu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (ví dụ: quyết định cho nghỉ việc/tạm hoãn hợp đồng lao động/nghỉ không lương, xác nhận giảm/không có thu nhập,…);

- Bản sao Sổ hộ khẩu

2

Sinh viên có bố hoặc mẹ là người có thu nhập chính trong gia đình bị mất việc do dịch Covid-19, gia đình bị giảm thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế.

3

Hoàn cảnh kinh tế gia đình gặp khó khăn lớn bởi dịch Covid-19, nguồn thu nhập chính của gia đình suy giảm mạnh.

4

Sinh viên mắc bệnh nan y phải chữa trị thường xuyên/ định kỳ tại bệnh viện

- Đơn đăng ký xét cấp hỗ trợ (theo mẫu);

- Bản sao Hồ sơ bệnh án;

- Bản sao Sổ hộ khẩu.

5

Sinh viên có bố/mẹ/anh/chị/em ruột mắc bệnh nan y hoặc bị tai nạn đang chữa trị.

6

Sinh viên là người khuyết tật hoặc có bố/mẹ/anh/chị/em ruột là người tàn tật, mất khả năng lao động.

- Đơn đăng ký xét cấp hỗ trợ (theo mẫu);

- Bản sao Giấy giám định y khoa;

- Bản sao Sổ hộ khẩu.

7

Khác (sinh viên nêu cụ thể kèm theo minh chứng)

- Đơn đăng ký xét cấp hỗ trợ (theo mẫu);

- Các loại giấy tờ mình chứng khác...

 

Lưu ý: Sinh viên đã nhận được các nguồn hỗ trợ khác trong thời gian dịch Covid-19 xảy ra do Nhà trường giới thiệu không thuộc đối tượng được xem xét. Nếu sinh viên thuộc nhiều nhóm đối tượng thì chỉ được nhận 01 (một) mức trợ cấp cao nhất.

 

2.3. Giảm 25% phí thuê phòng cho tất cả các sinh viên ở Ký túc xá Trường trong học kỳ 2 năm học 2019-2020. Miễn phí thuê phòng đối với thời gian sinh viên đã đăng ký phòng nhưng không ở lại Ký túc xá.

 

3. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 16 giờ 00 ngày 20/5/2020. Sau thời hạn này Nhà trường sẽ không thực hiện xét hỗ trợ. Thứ tự ưu tiên trong xét cấp hỗ trợ: hoàn cảnh khó khăn, kết quả học tập, kết quả rèn luyện, thời gian nộp hồ sơ.

 

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác HSSV, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum - Phòng H307, 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum.

 

5. Số tiền hỗ trợ sẽ được trừ trực tiếp vào số tiền học phí phải nộp của học kỳ 2, năm học 2019-2020. Nếu sinh viên đã nộp đủ học phí thì Nhà trường sẽ thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm nhận tiền.

 

Nhận được thông báo này, đề nghị lãnh đạo các Khoa, Giảng viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập triển khai cho toàn thể sinh viên biết và thực hiện.

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng Công tác Học sinh Sinh viên, số điện thoại: 02606287772, email: ctsv@kontum.udn.vn để được tư vấn, giải đáp./.

 

Thông tin chi tiết thông báo xem tại đây