UD-CK

Nhằm tăng cường nguồn học liệu phục vụ hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện kết nối và hỗ trợ giảng viên, cán bộ nghiên cứu, sinh viên và bạn đọc khác tiếp cận các nguồn tài nguyên thông tin trực tuyến; Thư viện Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum trân trọng giới thiệu bộ sưu tập với hơn 35 cơ sở dữ liệu điện tử các loại đã được tổng hợp từ các nguồn truy cập miễn phí bao gồm:

 

A - Giáo trình, sách chuyên khảo

 

B - Báo, Tạp chí, Công trình Nghiên cứu khoa học

 

C - Luận văn, Luận án

 

D - Tài nguyên khác

 

E - Dữ liệu nghiên cứu liên quan đến dịch bệnh COVID-19

 

Xin cảm ơn Thầy PGS.TS. Lê Phước Cường (Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng) đã cho phép chia sẻ thông tin này.

 

Liên hệ hỗ trợ:

 

Tổ Thư viện Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum                               

Điện thoại: 02606 287 775                          

Website: http://lib.udck.udn.vn/

Email: thuvien@kontum.udn.vn

704 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

A - GIÁO TRÌNH, SÁCH CHUYÊN KHẢO

TT

NGUỒN HỌC LIỆU

TÓM TẮT

LIÊN KẾT

1

DOAB – Thư mục SÁCH TRUY CẬP MỞ

DOAB (Directory of Open Access Books) cung cấp dịch vụ truy cập thư mục các cuốn sách được xuất bản theo giấy phép truy cập mở. DOAB cung cấp một chỉ mục có thể tìm kiếm thông tin về các cuốn sách này, có liên kết đến toàn văn của các ấn phẩm tại trang web của nhà xuất bản hoặc kho lưu trữ.

Link

2

EBOOK HCMUTE

Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với SACHWEB mở kho sách các loại để tăng cường phục vụ cộng đồng bạn đọc cả nước (Lưu ý: Cài đặt phần mềm hỗ trợ Flash để đọc online trên thiết bị)

       - Tài khoản: daihocsuphamkythuat

       - Mật khẩu: daihocsuphamkythuat

Link

3

OER Commons – TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ

OER Commons là một thư viện số công cộng về các tài nguyên giáo dục mở. Khám phá, tạo và cộng tác với các nhà giáo dục trên khắp thế giới để cải tiến chương trình giảng dạy. Thư viện cung cấp truy cập đến gần 50.000 tài nguyên học tập các trình độ và chuyên ngành khác nhau, trong đó với gần 30.000 tài liệu thuộc các chuyên ngành Khoa học ứng dụng, Khoa học Vật lý, Toán học,...

Link

4

OpenLibrary – THƯ VIỆN MỞ

Open Library là một dự án của Kho lưu trữ Internet của tổ chức phi lợi nhuận, và được tài trợ một phần bởi Thư viện Tiểu bang California và Quỹ Kahle/Austin. Thư viện cung cấp truy cập đến hơn 1 triệu đầu sách về các chuyên ngành và lĩnh vực khác nhau. Trong đó tài liệu Khoa học có khoảng 45.017 tác phẩm/8.506 sách điện tử được xuất bản từ năm 1200 đến 2017.

Link

5

OPENSTAX

OPENSTAX là Website tải sách miễn phí được phối hợp hoạt động thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates đầu tư cho tổ chức phi lợi nhuận Openstax của Đại học Rice, Hoa Kỳ để cung cấp sách chuyên ngành miễn phí cho sinh viên. Để có thể tải sách chuyên ngành miễn phí thì bạn phải có một tài khoản email dạng @tentruong.edu hoặc @tentruong.edu.vn. Ngoài ra, bạn có thể kết nối tài khoản OPENSTAX với facebook để tiện cho viện đăng nhập sau này.

Link

6

Thư viện sách của Đại học Cambridge

Xuất bản học thuật: 700 sách giáo khoa được xuất bản và hiện có sẵn ở định dạng HTML; hơn 80 chương sách và bài báo liên quan có sẵn, được rút ra từ các tạp chí bao gồm Dịch tễ học & Nhiễm trùng; Y học tiền sử và thiên tai; Kiểm soát nhiễm trùng & Dịch tễ bệnh viện,…

Link

B - BÁO, TẠP CHÍ, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TT

Nguồn học liệu

Tóm tắt

Liên kết

1

ACSPublications

Tạp chí Giáo dục Hóa học của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ và Ủy ban Giáo dục Hóa học ACS đã cùng nhau đưa ra một vấn đề đặc biệt ảo, tập hợp các bài báo liên quan và các tài nguyên trực tuyến khác về giáo dục hóa học từ xa được xuất bản bởi các tạp chí trong những năm qua.

Link

2

CORE-Tập hợp các bài nghiên cứu truy cập mở của thế giới

Core tập hợp các công trình nghiên cứu truy cập mở từ các kho tài nguyên số và tạp chí trên khắp thế giới và phổ biến cho công chúng.

Link

3

DOAJ – Thư mục TẠP CHÍ TRUY CẬP MỞ

DOAJ (Directory of Open Access Journals): cung cấp danh mục các Tạp chí Truy cập Mở được liệt kê gồm các tạp chí khoa học và học thuật miễn phí, toàn văn, có kiểm soát chất lượng, bao gồm tất cả các chủ đề và Ngôn ngữ.

Link

4

Mạng lưới Tài liệu số Công (Digital Commons Network)

Tập hợp các bài báo toàn văn  miễn phí có giá trị học thuật  của hàng trăm trường đại học và cao đẳng trên toàn thế giới.

Link

5

QUT ePrints - Bộ sưu tập Trường Đại học Kỹ thuật Queensland, Australia

Trường Đại học Kỹ thuật Queensland, Úc giới thiệu bộ sưu tập số QUT ePrints gồm các tài liệu chuyên ngành kỹ thuật với gần 82.000 các bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí chuyên ngành; báo cáo khoa học tại các hội thảo, hội nghị…

Link

6

Tài nguyên số Đại học Massachusetts Boston

Cung cấp truy cập kho tài nguyên số dành cho nghiên cứu, các đóng góp sáng tạo và có giá trị học thuật của giảng viên, cán bộ, nhà nghiên cứu, và sinh viên tại Đại học Massachusetts Boston

Link

7

Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng (Journal of Science and Technology-The University of Danang, JST-UD)

Giới thiệu danh mục và tóm tắt các bài báo khoa học của tạp chí (có phản biện độc lập, áp dụng chuẩn mực quốc tế, công bố những công trình, kết quả NCKH mới nhất thuộc nhiều lĩnh vực khoa học tiên tiến của các nhà khoa học, giảng viên ĐHĐN cũng như trong nước và quốc tế.

Link

8

Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến – VIETNAM JOURNALS ONLINE

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam góp phần nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam. Hiện có 78 tạp chí đang được xuất bản trên VJOL; liệt kê 31.645 bài viết, trong đó có 29.378 bài viết được cung cấp toàn văn dưới định dạng PDF.

Link

9

UCL Press (Nhà Xuất bản Đại học Luân Đôn)

Bao gồm 40 cuốn sách truy cập mở mỗi năm bên cạnh 8 tạp chí học thuật, và hỗ trợ chương trình tạp chí sinh viên thành đạt của UCL (Đại học Luân Đôn).

Link

10

WorldLibrary.net

WorldLibrary.net cung cấp bộ sưu tập hoàn chỉnh nhất thế giới về sách điện tử, các tài liệu, và bài báo trực tuyến, cũng như cung cấp đủ loại dịch vụ và tài nguyên hỗ trợ và nâng cao các chương trình giảng dạy từ bậc tiểu học đến bậc học sau đại học.

Link

11

WorldwideSciene

WorldWideScience.org: là một cổng khoa học toàn cầu, cung cấp tìm kiếm toàn bộ 90 cơ sở dữ liệu khoa học quốc gia và quốc tế từ hơn 70 quốc gia. Người dùng có thể tìm kiếm và dịch 400 triệu trang thông tin khoa học và công nghệ. Các nguồn thông tin có sẵn qua WorldWideScience bao gồm DOAJ và tất cả các dự án tạp chí trực tuyến (JOLs).

Link

C - LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

TT

NGUỒN HỌC LIỆU

TÓM TẮT

LIÊN KẾT

1

ADT-Australasian Digital Theses

Trang web ADT, kho siêu dữ liệu trung tâm, được đặt tại  Đại học New South Wales cung cấp truy cập luận văn của các trường đại học thuộc thành viên của Hội đồng thư viện các trường đại học Australia (CAUL) và Hội đồng thư viện các trường đại học Newzealand.

Link

2

DART- Europe E-theses Portal

DART được xây dựng với mục đích tạo ra một nơi đến duy nhất nhằm giúp người dùng tin có thể tiếp cận các tài liệu nghiên cứu (luận văn thạc sỹ hay luận án tiến sỹ), cho phép người dùng tin truy cập toàn văn khoảng 550.000 tài liệu nghiên cứu của 564 trường đại học tại 28 nước ở Châu Âu.

Link

3

Dịch vụ luận văn trực tuyến - EthOs

EThOS cung cấp Biểu ghi  tích hợp cấp quốc gia các luận án tiến sĩ do các cơ quan Giáo dục Bậc Sau Đại Học Vương Quốc Anh công nhận. Khoảng 160.000 trong số những luận án đó cũng cung cấp truy cập đến toàn văn, có thể tải xuống từ cơ sở dữ liệu EthOS hoặc thông qua các đường liên kết đến kho tài nguyên số của tổ chức đó

Link

4

ETD - OhioLINK

Trung tâm ETD là một cơ sở dữ liệu trực tuyến miễn phí các đồ án tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ từ các trường thành viên tham gia OhioLINK. Cơ sở dữ liệu này có bản tóm tắt của tất cả các luận văn và luận án đã được nộp. Toàn văn có thể có nếu đã được nộp.

Link

5

Luận án Canada (Theses Canada)

Đây là chương trình hợp tác giữa Thư viện và Văn thư Lưu trữ Canada (LAC) và gần 70 trường đại học được Hiệp hội các trường Đại học Canada chính thức công nhận. Theses Canada nỗ lực tìm được và bảo tồn luận án và luận văn từ các đại học tham gia, cung cấp truy cập miễn phí các luận án và luận văn điện tử trong bộ sưu tập của Luận án Canada, tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng truy cập những luận án và luận văn của bộ sưu tập không được số hóa.

Link

6

Luận văn truy cập mở (Open access Thesis and Dissertation)

Website cho phép tìm kiếm và khai thác 2,6 triệu luận văn/luận án của gần 1.000 trường đại học và các viện nghiên cứu trên thế giới.

Link

7

NDLTD – Tìm kiếm Luận văn, Luận án điện tử toàn cầu

NDLTD - Global Electronic Thesis and Dissertation Search là cổng thông tin tập trung cung cấp tìm kiếm và xác định các luận văn, luận án từ các trường đại học trên thế giới; đồng thời có thể truy cập đến tài liệu gốc tại trang web của nhà trường.

Link

D - TÀI NGUYÊN KHÁC

TT

Nguồn học liệu

Tóm tắt

Liên kết

1

ACSPublications

Một bộ sưu tập miễn phí để đọc các tài nguyên giảng dạy hóa học trực tuyến bao gồm các bài báo, tài nguyên video, mô-đun học từ xa, v.v.  từ Tạp chí Giáo dục Hóa học và Phòng Giáo dục Hóa học ACS.

Link

2

Hệ thống mạng Thư viện ĐHĐN - ALNET

Truy cập thư mục tài liệu các thư viện thành viên, các nguồn tin trực tuyến miễn phí (gồm trang truy cập sách điện tử, các tạp chí chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Khoa học máy tính, Khoa học tự nhiên, Toán học, Công nghệ…)

Link

3

Học liệu mở của Mạng Giáo dục Edunet

Tập hợp giới thiệu các nguồn tài nguyên học liệu mở được tổng hợp và quản trị bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo

Link

4

Nguồn học liệu của Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ

Nguồn học liệu cung cấp hơn 2.500 nội dung giảng dạy gồm bài giảng, lịch học, danh mục tài liệu tham khảo, bài tập về nhà, bài thi, bài thí nghiệm… do Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ (MIT - Massachusetts Institute of Technology) tài trợ.

Link

5

Tài nguyên Giáo dục Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources VOER)

Nội dung bao gồm: các khoá học, các tài liệu học tập, các module nội dung bài giảng, các đối tượng học tập, tuyển tập, tạp chí,... Công cụ: phần mềm hỗ trợ việc tạo lập, phân phối, sử dụng và cải thiện nội dung học tập mở bao gồm cả việc tìm kiếm và tổ chức nội dung, các hệ thống quản lý nội dung và quá trình học tập (CLMS), các công cụ phát triển nội dung, và các cộng đồng học tập trực tuyến.

Link

6

WikiCommons

WikiCommons cung cấp truy cập đến hàng triệu tập tin hình ảnh, đa phương tiện về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, các chủ đề Khoa học gồm: Thiên văn học, Sinh học, Hóa học, Khoa học Trái đất, Toán học, Y học, Vật lý, Công nghệ; các chủ đề Kỹ thuật gồm: Kiến trúc, Hóa chất, Dân dụng, Điện, Môi trường, Địa Vật lý, Cơ khí, Quy trình.

Link

E - DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19

TT

Nguồn học liệu

Tóm tắt

Liên kết

1

ACSPublications-Virtuall collection

Tập hợp các bài báo đọc miễn phí liên quan đến coronavirus COVID-19 được công bố trên các tạp chí ACS được cập nhật thường xuyên với nghiên cứu mới nhất.

Link

Báo cáo đặc biệt được công bố bởi các nhà nghiên cứu tại Dịch vụ Tóm tắt Hóa học (CAS) trên tạp chí Khoa học Trung ương ACS. Báo cáo đánh giá thông tin khoa học được công bố về các loại thuốc điều trị và vắc-xin tiềm năng cho COVID-19…

Link

Một bộ sưu tập các nghiên cứu mới nhất về các coronavirus mới trên nền tảng in sẵn của chemRxiv. ChemRxiv được đồng tài trợ bởi Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, Hiệp hội Hóa học Hoàng gia Anh, Hiệp hội Hóa học Đức, Hiệp hội Hóa học Trung Quốc và Hiệp hội Hóa học Nhật Bản.

Link

Tạp chí C&EN (Tin tức hóa học & kỹ thuật) giới thiệu miễn phí bộ sưu tập tin tức về COVID-19 bao gồm nghiên cứu của thế giới về coronavirus mới, ngành công nghiệp và tin tức kinh tế được viết bởi các nhà báo chuyên nghiệp, được cập nhật trong thời gian thực.

Link

2

Library Learning Space

Tổng hợp thông tin về Các nguồn dữ liệu học thuật TRUY CẬP MỞ liên quan đến COVID-19 của các nhà xuất bản lớn: ACS/ Annual Reviews/ ASM/ Atypon/ BMJ
CABI/ Cambridge University Press/ Clarivate/ Analytics/ Elsevier/ GenBank® from NLM/IGI Global/ JAMA Network/ Karger/ The Lancet/New England Journal of Medicine/ NEJM 医學前沿 (NEJM articles translated in Chinese)/ Oxford University Press/ PLOS/ SAGE/ Springer Nature/ SSRN (Preprints)/ Wiley

Link

3

Nhà xuất bản  KARGER

Karger cung cấp quyền truy cập miễn phí vào các bài viết có liên quan (được liệt kê bên dưới). Để cho phép truy cập nhanh vào các bài báo nghiên cứu, chúng tôi đã ký kết tuyên bố đồng thuận của Wellcome về Chia sẻ dữ liệu nghiên cứu và phát hiện liên quan đến ổ dịch coronavirus (nCoV) mới. (Hiện có 48 bài báo có sẵn để truy cập miễn phí và đang tiếp tục được cập nhật)

Link

4

STM - The Global Voice of Scholarly Publishing

Tổng hợp giới thiệu, cung cấp liên kết đến trung tâm tài nguyên của nhà xuất bản và các bài viết nghiên cứu tăng cường khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu liên quan đến COVID-19.

Link

5

Wiley

Wiley cung cấp quyền truy cập miễn phí để hỗ trợ các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và chuyên gia trong bối cảnh phát triển COVID-19 bằng cách cung cấp nền tảng giáo dục, nội dung giáo dục chuyên nghiệp và nghiên cứu có liên quan.

Link