UD-CK

Ban Hợp tác quốc tế - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo về việc tổ chức buổi giới thiệu học bổng Thạc sĩ “Xây dựng Hòa bình châu Á” (Asian Peacebuilding Scholarship - APS). Thông tin cụ thể như sau:

 

- Thời gian: từ 8:30 – 10:00 ngày 05/06/2020 (thứ Sáu);

- Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà B, Đại học Đà Nẵng;

 

Thông tin chi tiết về học bổng APS cũng như buổi giới thiệu chương trình tại ĐHĐN, xin xem thêm trong công văn đính kèm. 

 

Đề nghị các đơn vị thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc gửi danh sách giảng viên, cán bộ, sinh viên tham dự cho anh Trịnh Quang Chinh, chuyên viên Ban Hợp tác Quốc tế (Email: tqchinh@ac.udn.vn) trước 15h ngày 03/06/2020 (thứ Tư).

 

Đồng thời, các cá nhân cần đăng ký tham dự qua biểu mẫu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaZ6_7q_JLstfVDwoYgTmA3J1dvWyp2nSvjJgeMspKpbHV4Q/viewform

 

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TẠI ĐÂY