UD-CK

Năm 2020 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Mã trường:DDP) tuyển sinh 430 chỉ tiêu, 9 ngành đào tạo, xét tuyển theo 2 phương thức

- Xét tuyển kết quả thi THPT

- Xét tuyển học bạ THPT

Xem chi tiết Đề án tuyển sinh năm 2020 tại đây