UD-CK
Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng (HTQT-ĐHĐN) vui mừng thông báo từ năm 2020, ĐHĐN là thành viên chính thức của mạng lưới Hiệp hội các trường đại học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (UMAP).

Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng (HTQT-ĐHĐN) vui mừng thông báo từ năm 2020, ĐHĐN là thành viên chính thức của mạng lưới  Hiệp hội các trường đại học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (UMAP). 

 

Ban HTQT kính gửi đính kèm Thông báo của UMAP tuyển học viên Khóa đào tạo UMAP-COIL (Collaborative Online International Learning - Phối hợp học tập quốc tế trực tuyến) của UMAP 2020. Hạn chót nộp đơn là ngày 10 tháng 7 năm 2020. Thông tin đăng ký và liên lạc qua email: umap-is@umap.org

 

Năm nay, các chương trình trao đổi quốc tế bị ảnh hưởng do các tác động của COVID-19, các hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế dự kiến sẽ  tiếp tục giảm vào năm tới. Vì vậy, UMAP sẽ thúc đẩy các chương trình COIL để thay thế. Khóa đào tạo UMAP-COIL 2020 sẽ được triển khai trực tuyến  miễn phí 100%, mục đích cung cấp nhiều cơ hội cho sinh viên trong mạng lưới UMAP để có được trải nghiệm học tập và kinh nghiệm quốc tế phong phú. 

 

Tóm tắt khóa học: "Striving global citizenry competence in the VUCA (Volatility-Uncertainty-Complexity-Ambiguity) world"

 

Giảng viên: Don Bysouth, Ph.D. (IIGE), Jinyuan Wu, MBA. (IIGE)  –  Kansai University 

 

Thời gian: 17:00~18:30 (Tokyo Time), 27/07/2020-15/09/2020 (7 tuần)  

 

Số lượng: 30 học viên

 

Điều kiện ngôn ngữ: English proficiency CEFR B2 Level(TOFEL iBT72~, IELTS 5.5~, Total 1560 score of  TOEIC S&W plus L&R ~)

 

Học viên tham gia khóa học sẽ nhận được giấy chứng nhận do UMAP và IIGE (Đại học Kansai) cấp.

 

Để biết chi tiết của chương trình, vui lòng tham khảo các tệp đính kèm 

 

1. 2020_UMAP-COIL_Program_Overview_(ENG+JPN);
   - Disregard Japanese explanation

 

2. UMAP-COIL_FAQ_ENG

 

3.  2020_UMAP-COIL_Flyer

 

Hoặc tại: http://umap.org/programs/umap-coil-program-list/#program-contents