UD-CK
Căn cứ Công văn số 4588/VPCP-QHQT ngày 08/6/2020 của Văn phòng chính phủ về việc tạo điều kiện cho sinh viên Lào và Campuchia trở lại Việt Nam nhập học;

Căn cứ Công văn số 4588/VPCP-QHQT ngày 08/6/2020 của Văn phòng chính phủ về việc tạo điều kiện cho sinh viên Lào và Campuchia trở lại Việt Nam nhập học;

 

Căn cứ Công văn số 1966/ĐHĐN-HSSV ngày 15/6/2020 của Đại học Đà Nẵng về việc cho phép LHS Lào, Campuchia quay trở lại học tập;

 

Căn cứ Công văn số 2185/BC-BCĐ ngày 20/6/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc lưu học sinh Lào, Camphuchia quay lại học tập trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

 

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo về việc cho lưu học sinh quay trở lại học tập học kỳ 2, năm học 2019-2020, cụ thể sau:

 

- Thời gian tiếp nhận lưu học sinh quay trở lại học tập bắt đầu từ ngày 22/6/2020.

 

- Đối với lưu học sinh Lào (trừ 17 sinh viên khóa 12 đang đi kiến tập): sau khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được cách ly 14 ngày tại khu ký túc xá cơ sở 02, số 306 đường Duy Tân, thành phố Kon Tum.

 

- Đối với lưu học sinh Campuchia: sau khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài- Tây Ninh sẽ được đưa vào cách ly 14 ngày theo yêu cầu của tỉnh Tây Ninh.

 

- Trong thời gian sinh viên cách ly, nhà trường tổ chức cho sinh viên tiếp tục học trực tuyến. Sau khi hết thời gian cách ly, nhà trường sẽ có kế hoạch tổ chức cho sinh viên học tập trung và hỗ trợ bố trí lịch học phụ đạo để đảm bảo chất lượng và tiến độ học tập chung.

 

Nhà trường xin thông báo đến lưu học sinh theo dõi thực hiện.