UD-CK
Lịch ôn thi tin cơ bản học tại Phân hiệu đợt 1 năm 2020

 

TT

Lớp, lịch ôn tập

Sỉ số

Số tiết

Thời gian học

Phòng học

Ghi chú

1

Tin CB - 01
Đơn vị ngoài, K10DL, K10GT, K10KN, K10KT, K10LK1, K10PT, K10QT, K10TH, K11DL, K11KT, K11LK

44

45

Sáng từ 7h30 - 10h30
Chiều từ 14h - 17h00
( Khai giảng 27/06/2020)

H603

Học thứ 7 và chủ nhật

2

Tin CB - 02
K11NH, K11PT, K11TH, K11TM, K12TH

43

45

Tối từ 17h30 đến 19h45
(khai giảng (25/06/2020)

H602

Học vào buổi tối thứ 3, thứ 5 và thứ 6

 

Danh sách 1
 

Danh sách 2