UD-CK

Ban Hợp tác Quốc tế xin thông báo về việc tuyển chọn ứng viên cho Chương trình học giả Fulbright Việt Nam 2021 - Vietnamese Scholar Program (VSP) 2021 của phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, như sau:

 

1. Thời gian học bổng: Ứng viên có thể chọn học bổng một học kỳ (tương đương 5 tháng) hoặc một năm học (tương đương 9 tháng)


- Ứng viên chọn học bổng một học kỳ: bắt buộc phải bắt đầu vào tháng 9/2021 hoặc tháng 1/2022


- Ứng viên chọn học bổng một năm học: bắt buộc phải bắt đầu vào tháng 9/2021.

 

2. Các dạng học bổng:


- Giảng dạy


- Nghiên cứu


- Giảng dạy hoặc nghiên cứu

 

3. Lĩnh vực nghiên cứu/ giảng dạy: Ứng viên trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn thuộc Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa học, và Công nghệ đều phù hợp để nộp hồ sơ.

 

4. Trường tiếp nhận tại Mỹ: Bất cứ trường/ viện tiếp nhận phù hợp tại Mỹ.

 

5. Hạn nộp: 17h ngày 15 tháng 10 năm 2020 (theo giờ VN)

 

6. Liên hệ: Trợ lý chương trình Fulbright
ĐT: (024) 3850-5000 x 6225
Email: VNfulbright@state.gov

 

Thông tin chi tiết của chương trình về điều kiện dự tuyển và hồ sơ dự tuyển, vui lòng xem thêm ở file đính kèm.

 

Thông tin link tham khảo về chương trình: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program/