UD-CK

Căn cứ Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng.

 

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo về kế hoạch mở lớp Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp, cụ thể như sau:

 

I. Chương trình học và cấp chứng chỉ

 

TT

Chuyên đề

Số giờ

A. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

68

01

Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

16

02

Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

16

03

Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước

8

04

Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

20

Ôn tập và thi Phần I:

8

B. PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ

124

05

Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng

24

06

Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc

16

07

Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

24

08

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp

24

09

Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

16

10

Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp

12

Ôn tập và thi Phần II

8

 

Tổng cộng:

192

 

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, nếu đánh giá đạt sẽ được Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng.

 

II. Đối tượng tuyển sinh

 

- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:

 

+ Tối thiểu 02 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

 

+ Tối thiểu 03 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.      

   

- Học viên nộp đơn xin học có xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác và bản photocopy có công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

 

III. Lệ phí, thời gian và địa điểm học

 

- Lệ phí: 2.500.000đ/học viên.

 

- Thời gian đào tạo: 2 tháng.

 

-Thời gian khai giảng: Dự kiến ngày 18/07/2020.

 

- Thời gian học: Ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

 

- Địa điểm học: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

 

IV.  Thời gian, địa chỉ liên hệ, tiếp nhận hồ sơ:

 

- Thời gian: Nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày thông báo đến hết ngày 15/07/2020.

 

-  Địa điểm liên hệ, tiếp nhận hồ sơ:  Phòng Đào tạo - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum – số 704 Phan Đình Phùng – Kon Tum.

 

- Điện thoại: 0260.2211.348; Email: daotao@kontum.udn.vn.

 

Trân trọng Thông báo!