UD-CK
Căn cứ kế hoạch tuyển dụng viên chức số 2187/KH-ĐHĐN ngày 01/7/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), ĐHĐN thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc đợt 1 năm 2020.

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức số 2187/KH-ĐHĐN ngày 01/7/2020, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc đợt 1 năm 2020.

 

Xem Thông báo số 2302/TB-ĐHĐN tại đây.

 

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.

 

Mẫu Sơ yếu lý lịch tại đây.

 

Tin Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN