UD-CK

Căn cứ vào quyết định số 66/BTC ngày 09 tháng 07 năm 2020 của Ban tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020, về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020;

 

Căn cứ vào kế hoạch số 25/KH-BTC ngày 09 tháng 07 năm 2020 của Sở khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum của Ban tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020, Về việc tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tại tình Kon Tum năm 2020;

 

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tỉnh Kon Tum năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Mục đích

 

- Khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp ĐMST đối với các tầng lớp nhân dân, trước hết là thế hệ trẻ, nhà khoa học, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp ĐMST trong cộng đồng;

 

- Tìm kiếm, chọn lựa, tôn vinh các dự án khởi nghiệp ĐMST có tiềm năng để hỗ trợ, kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vốn thực hiện sản xuất, kinh doanh và tham gia các cuộc thi khởi nghiệp ĐMST cấp Vùng, cấp Quốc gia;

 

2. Yêu cầu

 

- Cuộc thi thu hút được đông đảo các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân thuộc mọi thành phần trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có dự án khởi nghiệp ĐMST dự định triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum hưởng ứng tham gia;

 

- Các dự án khởi nghiệp ĐMST tham gia cuộc thi là các dự án mới chưa tham gia bất cứ cuộc thi khởi nghiệp ĐMST nào, đảm bảo các yêu cầu, điều kiện dự thi của Thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi ban hành;

 

II. CƠ QUAN TỔ CHỨC VÀ PHỐI HỢP

 

1. Cơ quan đồng tổ chức: Sở Khoa học & Công nghệ và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Kon Tum.

 

2. Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Kon Tum, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

 

III. ĐỐI TƯỢNG, LĨNH VỰC DỰ THI

 

1.Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân thuộc mọi thành phần trong tỉnh có dự án khởi nghiệp ĐMST dự định triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có thể tham gia một hay nhiều dự án khởi nghiệp ĐMST.

 

2. Lĩnh vực dự thi: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất và chế biến dược liệu; ứng dụng công nghệ 4.0; phát triển các sản phẩm truyền thống, đặc sản của địa phương.

 

IV. THỂ LỆ CUỘC THI

 

1. Hồ sơ và thời hạn đăng kí dự thi

 

a. Hồ sơ dự thi

 

Hồ sơ dự thi gồm 01 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ giấy A4, bao gồm:

 

(1) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm (Mẫu M-la hoặc M-lb Download);

 

(2) Thuyết minh dự án khởi nghiệp ĐMST theo mẫu đính kèm (Mẫu M-2);

 

(3) Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,... kèm theo (nếu có).

 

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin về cuộc thi được đăng tải tại website: https:// kontum.udn.vn.

 

b. Thời hạn đăng ký và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi

 

(1) Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: Từ khi có thông báo đến 17 giờ 00 ngày 20/9/2020;

 

(2) Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi: Phòng KH&HTQT (H303), Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Thông tin chi tiết liên hệ Đ/c Trần Quốc Hùng – Phòng KH&HTQT để biết thêm thông tin. Email: tqhung@kontum.udn.vn. Điện thoại: 0984.724.796 hoặc 0931.628.234.

 

(4) Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả cuộc thi. Cơ quan Thường trực cuộc thi sẽ không trả lại hồ sơ dự thi.

 

(5) Thời gian chấm chung khảo và tổ chức trao giải thưởng: dự kiến nửa cuối tháng 10/2020;

 

c. Các hoạt động hỗ trợ: Các dự án được chọn vào vòng chung khảo sẽ được Ban Tổ chức cuộc thi mời chuyên gia hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kỹ năng thuyết trình dự án để trình bày tại vòng chung khảo.

 

2. Các vòng thi

 

a. Vòng sơ khảo: Gồm 2 bước:

 

- Bước 1: Ban Thư ký rà soát hồ sơ đảm bảo điều kiện dự thi về nội dung và hình thức;

 

- Bước 2: Ban Giám khảo xem xét, đánh giá đối với từng hồ sơ dự thi theo thang điểm do Ban Tổ chức cuộc thi quy định.

 

b. Vòng chung khảo:

 

Các dự án được chọn vào vòng chung khảo sẽ thuyết trình nội dung dự án trước Ban Giám khảo.

- Ban Giám khảo đặt câu hỏi, thí sinh trả lời trong khoảng thời gian quy định.

- Căn cứ kết quả thuyết trình và trả lời câu hỏi của thí sinh, Ban giám khảo thảo luận, chấm điểm theo tiêu chí chấm điểm do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.

- Căn cứ kết quả của Ban Giám khảo vòng chung khảo, Ban Tổ chức cuộc thi quyết định công nhận và trao thưởng cho các dự án đạt các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

 

3. Tiêu chí chấm điểm dự án khởi nghiệp ĐMST

 

a. Tính mới, tính sáng tạo của dự án (sản phẩm mới, mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới so với sản phẩm, mô hình chưa có hoặc đã có).

 

b. Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng (ưu tiên các dự án có khả năng tăng trưởng nhanh) của dự án.

 

c. Mô hình/kế hoạch kinh doanh hoàn thiện của dự án.

 

d. Mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội của dự án mang lại.

 

e. Nguồn lực thực hiện dự án.

 

f. Khả năng thuyết trình (đối với vòng chung kết).

 

g. Các tiêu chí khác liên quan đến tính khả thi và hiệu quả của dự án.

 

Nội dung và thang điểm cụ thể do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.

 

4. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng 

 

Giải thưởng bao gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng, cụ thể như sau:

 

- Giải nhất, trị giá: 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng);

 

- Giải nhì, trị giá: 32.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu đồng);

 

- Giải ba, trị giá 24.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng);

 

- Giải khuyến khích trị giá: 8.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu đồng).

 

Các hoạt động hỗ trợ khác: Ngoài giải thưởng như trên, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ các dự án đạt giải kết nối với cố vấn khởi nghiệp, các nhà đầu tư, các Quỹ hỗ trợ để kêu gọi vốn đầu tư, vay vốn đầu tư thương mại hóa dự án theo quy định hiện hành.

 

Lưu ý: Ban Tổ chức cuộc thi được quyền ghi hình, chụp hình, ghi âm dự án dự thi và phần thi của tác giả, nhóm tác giả để sử dụng cho phần tin tức, tường thuật, cho các mục đích quảng bá chương trình, các chương trình truyền hình, bao gồm trên Website hoặc dưới bất kỳ hình thức nào với yêu cầu không gây nguy hại đến quyền sở hữu trí tuệ.

 

5. Trách nhiệm của tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp tham gia cuộc thi (hay còn gọi là nhóm tác giả, tác giả)

 

- Thực hiện các quy định của Thể lệ cuộc thi, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ dự thi; sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả. Các dự án dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải tiến hành đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi chấm thi và công bố trao giải.

 

- Không sử dụng các dự án khởi nghiệp ĐMST đã dự thi đạt giải và được công bố công khai tại các cuộc thi khác có tính chất tương tự để tham gia dự thi. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng dự án tham gia cuộc thi này để tham dự các cuộc thi khác. Cam kết tham gia tất cả các hoạt động xuyên suốt cuộc thi.

 

- Không sao chép một phần hay toàn bộ hoặc vay mượn dự án đã được đưa vào sử dụng của các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước.

 

- Để rút khỏi cuộc thi, tác giả, nhóm tác giả, doanh nghiệp dự thi phải thông báo với Cơ quan Thường trực cuộc thi bằng văn bản trước thời gian hết thời hạn nộp hồ sơ dự thi ít nhất 10 ngày làm việc.

 

- Trong trường hợp có phát sinh tranh chấp bản quyền tác giả trong quá trình tham gia cuộc thi, sau khi dự án dự thi đạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

- Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, do tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng chịu trách nhiệm.

​​​​​​​

Trên đây là toàn bộ nội dung thông báo về Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo đến toàn thể CB-GV và sinh viên nhà trường có ý tưởng, dự án đăng ký tham dự cuộc thi.

 

Xem chi tiết thông báo tại đây