UD-CK

THÔNG BÁO: QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020

 

Nội dung quyết định (file đính kèm)

Sinh viên có tên trong Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 có nhu cầu cần Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để phục vụ công việc vui lòng đến nhận tại Phòng Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Trân trọng./.