UD-CK

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp Đại học đợt 1 năm 2018, như sau:

I. Thủ tục đăng ký nhận bằng và nhận hồ sơ sinh viên

+ Thời gian: từ ngày 23/01/2018 đến 02/02/2018;

+ Yêu cầu: Tất cả sinh viên về dự Lễ nhận bằng tốt nghiệp đều phải:

- Hoàn thành chuẩn đầu ra theo quy định;

- Hoàn thành các thủ tục thanh toán ra trường (theo mẫu) tại Phòng Đào tạo;

- Đăng ký nhận bằng (mang theo Chứng minh nhân dân) tại Phòng Đào tạo;

- Đóng lệ phí tại Phòng Kế hoạch - tài chính;

- Nhận lễ phục tại Phòng Hành chính.

II. Lễ trao bằng tốt nghiệp

+ Địa điểm: Hội trường C- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

+ Nội dung: Thứ 7, ngày 03 tháng 02 năm 2018;

- 14h00 đến 14h30: tất cả sinh viên đã đăng ký nhận bằng tập trung tại Hội trường mặc đồng phục cử nhân, ổn định chỗ ngồi theo danh sách nhận bằng;

- 15h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Lưu ý: Sinh viên trang phục chỉnh tề, đến đúng giờ, làm thủ tục đăng ký, tham gia tập dượt và dự Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Đề nghị các phòng, tổ có liên quan thông báo cho sinh viên được biết và phối hợp để tổ chức thành công buổi lễ.