UD-CK

Nhằm mục đích nâng cao kỹ năng thực hành việc chỉnh sửa, format các bài tiểu luận, báo cáo trong quá trình học tập của Sinh viên Lào – Campuchia tại Việt Nam, Thư viện sẽ tổ chức hỗ trợ hướng dẫn các bạn Sinh viên Lào – Campuchia thực hành chỉnh sửa, format văn bản với thời gian và địa điểm như sau:

 

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 18/09/2020

 

+ Từ 13h00 - 17h00 chiều Thứ sáu hàng tuần

 

- Địa điểm: Tầng 1 khu nhà C - Thư viện Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum