UD-CK

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 10/9 đến 21/9/2020 như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành, chuyên ngành

Điểm
trúng tuyển

1

7420201

Công nghệ sinh học

15.00

2

7480201

Công nghệ thông tin

15.00

3

7340301

Kế toán

15.00

4

7310105

Kinh tế phát triển

15.00

5

7580201

Kỹ thuật xây dựng(Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp)

15.00

6

7380107

Luật kinh tế

15.00

7

7310205

Quản lý nhà nước

15.00

8

7340101

Quản trị kinh doanh

15.00

Ghi chú: Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố. 

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại đây