UD-CK

A. NGÀNH ĐÀO TẠO

TT

Ngành đào tạo

Môn xét tuyển

Đối tượng

tuyển sinh

I. Đại học

1

Kế toán

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Văn, Sử, Địa

4. Toán, Lý, Anh

Đã tốt nghiệp THPT trở lên.

2

Quản trị kinh doanh

3

Luật kinh tế

4

Công nghệ thông tin

5

Kỹ thuật điện, điện tử

6

Kinh tế xây dựng

7

Luật

Toán, Lý, Hoá

8

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

9

Ngôn Ngữ Anh

Đọc hiểu, ngữ pháp

10

Quản lý Nhà nước

Xét học bạ THPT

11

Công tác Xã hội

Xét học bạ THPT

II. Liên thông

* Cao đẳng lên Đại học

1

Kế toán

Tổ chức xét hồ sơ (Bằng tốt nghiệp và bảng điểm cao đắng)

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành tương ứng với ngành xét tuyển

2

Quản trị kinh doanh

3

Công nghệ thông tin

4

Giáo dục Mầm Non

5

Giáo dục Tiểu học

6

Kỹ thuật công trình XD

* Trung cấp lên Đại học

1

Kế toán

Tổ chức xét hồ sơ (Bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung cấp)

Có bằng tốt nghiệp Trung cấp ngành tương ứng với ngành xét tuyển

2

Giáo dục Mầm non

3

Giáo dục Tiểu học

4

Quản lý nhà nước

5

Luật

III. Đại học bằng 2

1

Quản trị kinh doanh

Tổ chức xét hồ sơ (Bằng ĐH và bảng điểm ngành 1 đã học)

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học

2

Tài chính – Ngân hàng

3

Kế toán

4

Kinh tế xây dựng

5

Luật

6

Ngôn ngữ Anh

B. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Mỗi Thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:
           1. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu ĐHĐN)
           2. Bảng sao hợp lệ bảng điểm, văn bằng

+ Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT, học bạ THPT (nếu xét tuyển ĐH)+ Bản sao bằng Cao đẳng, bảng điểm Cao đẳng (nếu liên thông CĐ-ĐH)

+ Bản sao bằng Trung cấp, bảng điểm Trung cấp (nếu liên thông TC-ĐH)

+ Bản sao bằng Đại học, bảng điểm Đại học (nếu học văn bằng 2)

3. 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nhận giấy báo

4. Lệ phí đăng ký dự tuyển

C. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

1. Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 24/01/2018 – 30/03/2018

2. Đại điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

3. Thời gian xét tuyển: 10/04/2018

4. Công bố kết quả: 15/04/2018

5. Thời gian khai giảng: 20/04/2018

D. THỜI GIAN HỌC

1. Khóa học: Học viên hoàn thành số tín chỉ theo quy định được cấp bằng tốt nghiệp

2. Thời gian học: Cả ngày thứ 7, chủ nhật (linh động theo nguyện vọng của học viên)

E. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

704 Phan Đình Phùng – TP Kon Tum

Điện thoại: 0260.2211348 (gặp cô Bé) hoặc 0260.6509559 (gặp Cô Trang)

Email: tuyensinhudck@kontum.udn.vn