UD-CK
Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét Học bổng chắp cánh những ước mơ (CANUM 13)

     Căn cứ thông báo của Quỹ học bổng chắp cánh những ước mơ “HỌC BỔNG CANUM 13”, Phòng CTHSSV thông báo đến toàn thể sinh viên về nội dung học bổng cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Sinh viên chính quy các khóa đang theo học tại trường;

2. Điều kiện

- Sinh viên có học lực khá trở lên, có đạo đức tốt;

- Thuộc các đối tượng: hộ nghèo, gia đình thương binh/liệt sĩ, dân tộc thiểu số, gia đình khó khăn khác.

3. Mức học bổng

- Mức học bổng theo 1 học kỳ (02 học kỳ/năm): 2,500,000đ/học kỳ

4. Hồ sơ học bổng

- Đơn đăng ký nhận học bổng (Nhận mẫu tại phòng Công tác HSSV)

- Đơn xin học bổng (tự viết tay)

- Photo/hình ảnh bảng điểm học kỳ II, năm học 2016 – 2017 (bảng điểm mới nhất);

- Chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên;

- 01 ảnh thẻ hoặc ảnh chụp tự do (nhìn rõ mặt) + 3 ảnh chụp gia đình (căn nhà đang ở, cả gia đình trước căn nhà, sinh viên trước căn nhà).

Trên đây là thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét học bổng CANUM 13, đề nghị sinh viên đủ tiêu chí liên hệ Phòng CTHSSV, gặp Cô Hạnh (sđt: 0606287772 hoặc 0982136240; email: bthanh@kontum.udn.vn) để được hướng dẫn làm hồ sơ.

Hạn cuối đăng kí: ngày 10/09/2017./.

Mẫu đơn tải tại đây