UD-CK

1. Mục đích

 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên hướng tới xây dựng đội ngũ các nhà khoa học có đủ khả năng chủ trì, triển khai các công trình nghiên cứu các cấp đảm bảo chất lượng.

 

- Bồi dưỡng kỹ năng viết và đăng bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế đặc biệt là các tạp chí trong danh mục ISI/Scopus và cập nhật kiến thức mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

 

2. Thời gian, địa điểm

 

- Thời gian: 9h00 ngày 27/10/2020

 

- Địa điểm: Phòng H503 – Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 

3. Thành phần tham gia: Toàn thể GV Phân hiệu

 

4. Nội dung chương trình

 

Thời gian

Nội dung

Cá nhân thực hiện

9h00 – 9h05

Phát biểu khai mạc

ThS. Nguyễn Tố Như - Phó Giám đốc

9h05 - 9h40

Chia sẻ kinh nghiệm trong công bố khoa học lĩnh vực Kinh tế, KHXH

ThS. Phan Thị Thanh Trúc

ThS. Đỗ Anh Tuấn

9h40 – 10h15

Chia sẻ kinh nghiệm trong công bố lĩnh vực KHKT

TS. Đồng Ngọc Nguyên Thịnh

TS. Nguyễn Minh Thông

10h15 - 10h45

Trao đổi giải pháp nâng cao hoạt động NCKH của GV

Các Giảng viên tham gia

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức seminar “Giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và công bố quốc tế”. Đề nghị các giảng viên được phân công chuẩn bị báo cáo, giảng viên tham dự đông đủ.