UD-CK

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp Đại học đợt 1 năm 2020, như sau:

I. Thủ tục đăng ký nhận bằng và nhận hồ sơ sinh viên
- Thời gian: từ ngày 31/10/2020 đến 02/11/2020;
- Yêu cầu: Tất cả sinh viên về dự Lễ nhận bằng tốt nghiệp đều phải:
    + Hoàn thành chuẩn đầu ra theo quy định;
    + Hoàn thành các thủ tục thanh toán ra trường theo danh sách tại Phòng Đào tạo;
    + Ký nhận bằng (mang theo Chứng minh nhân dân) tại Phòng Đào tạo;
    + Đóng lệ phí tại Phòng Kế hoạch - tài chính;
    + Nhận lễ phục tại Phòng Hành chính.

II. Lễ trao bằng tốt nghiệp
- Địa điểm: Hội trường C - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
- Thời gian tổ chức buổi lễ: 13h00 Thứ tư, ngày 04 tháng 11 năm 2020
    + 13h00: tất cả sinh viên đã đăng ký nhận bằng tập trung tại Hội trường C mặc đồng phục cử nhân, ổn định chỗ ngồi theo danh sách nhận bằng
    + 14h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp

Lưu ý: Sinh viên trang phục chỉnh tề, đến đúng giờ, làm thủ tục đăng ký, tham gia tập dượt và dự Lễ trao bằng tốt nghiệp.
Đề nghị các phòng, tổ có liên quan thông báo cho sinh viên được biết và phối hợp để tổ chức thành công buổi lễ.