UD-CK

Trường bố trí lịch kiểm tra tiếng Anh đầu vào đối với các sinh viên khóa 20 và khóa 19 như sau:


1.    Đối tượng: (bắt buộc)
-    Tất cả sinh viên khóa 20 (tuyển sinh năm 2020).
-    Những sinh viên khóa 19 chưa đạt trong lần kiểm tra đầu vào.


2.    Yêu cầu:
-    Khi dự kiểm tra phải mang theo CMND hoặc Thẻ Sinh viên hoặc Giấy xác nhận của phòng Đào tạo cấp.
-    Sinh viên phải nộp lệ phí thi 70.000 đồng/sinh viên trước ngày thi 3 ngày, nếu sinh viên không nộp sẽ không được thi và xem như vắng thi.


3.    Nội dung và hình thức kiểm tra:
-    3 kỹ năng: Nghe, đọc và viết.
-    Thời gian: 100 phút.


4.    Thời gian và địa điểm: 
-    Thời gian: 13:15, thứ sáu ngày 27/11/2020.
-    Địa điểm: cơ sở 1, 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum
-    Danh sách phòng thi XEM TẠI ĐÂY.