UD-CK
Với tinh thần phát huy giá trị truyền thống tương thân tương ái, vào ngày 03/2/2018 (Thứ Bảy), Đoàn Thanh niên Phân hiệu sẽ tổ chức Chương trình "Tết đoàn viên 2018" tặng vé xe và quà Tết cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần phát huy giá trị truyền thống tương thân tương ái, vào ngày 03/2/2018 (Thứ Bảy), Đoàn Thanh niên Phân hiệu sẽ tổ chức Chương trình"Tết đoàn viên 2018" tặng vé xe và quà Tết cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Địa điểm tổ chức: tại Sân khấu ngoài trời cơ sở 1, từ 14h đến 21h. 

Xem thông tin chi tiết tại đây