UD-CK

THÔNG BÁO

V/v tổ chức tập huấn kỹ năng đọc cho sinh viên năm học 2020 – 2021

 

Nhằm mục đích giúp sinh viên nhận thức tầm quan trọng của việc đọc sách, hình thành thói quen đọc sách và nâng cao kỹ năng tiếp nhận, sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ việc đọc, phát triển bản thân, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp đọc sách từ đó hình thành nền văn hóa đọc mạnh mẽ trong nhà trường và cộng đồng. Vì vậy, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo tổ chức tập huấn kỹ năng đọc năm học 2020 – 2021 như sau:

 

1. Thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia:

- Thời gian: 7h30 ngày 25/11/2020.

- Địa điểm: Hội trường C, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

- Đối tượng bắt buộc:  Tân sinh viên K20.

- Đối tượng khuyến khích: Sinh viên yêu thích và đam mê đọc sách, muốn học hỏi thêm kỹ năng đọc sách để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu sau này (Thư viện sẽ gửi phiếu đăng ký về cho sinh viên các lớp và sinh viên gửi phiếu đăng ký tham dự về cho thư viện đến hết ngày 22/11/2020 qua địa chỉ email: thuvien@kontum.udn.vn).

 

2. Yêu cầu:

- Tất cả sinh viên K20 tham gia đầy đủ.

- Sinh viên mang theo giấy, bút để ghi chép và tham gia hoạt động.

 

3. Nội dung chương trình tập huấn

 

Thời gian

Nội dung

7h30 – 7h35

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

7h35 – 7h40

Phát biểu khai mạc

7h40 – 9h00

Tập huấn kỹ năng đọc

- Kỹ năng tra cứu sách;

- Kỹ năng chọn sách;

- Các kỹ thuật đọc.

9h00 - 10h30

Tổ chức các hoạt động thực hành cho sinh viên:

- Hoạt động đố tên sách và tác giả;

- Hoạt động đọc nhanh;

- Hoạt động ghi chú nhanh;

10h30 - 11h00

Giải đáp các thắc mắc liên quan đến quá trình thực hiện kỹ năng đọc