UD-CK

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO QUYÊN GÓP SÁCH

Tạo Tủ sách “Trao tặng và cống hiến” tại Thư viện năm học 2020 - 2021

 

I. Mục đích

- Vận động, quyên góp và chia sẻ những loại sách, tài liệu khác nhau đã qua sử dụng của cán bộ, giảng viên và sinh viên để xây dựng tủ sách “Trao tặng và cống hiến” tại Thư viện;

 

- Đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ, quảng bá và trao đổi sử dụng những quyển sách hay có giá trị về nội dung và hình thức đến bạn đọc trong Thư viện;

 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thư viện đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong môi trường giáo dục Đại học.

 

II. Đối tượng, thời gian, địa điểm

 

2.1. Đối tượng tham gia:

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn Phân hiệu;

- Sinh viên tham gia học tập và nghiên cứu tại Phân hiệu.

 

2.2. Thời gian:

- Bắt đầu từ 01/12/2020 đến ngày 31/12/2020.

 

2.3. Địa điểm:

- Tại Thư viện Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: tầng 1, khu nhà đa năng.

 

III. Nội dung quyên góp sách tạo Tủ sách “Trao tặng và cống hiến”

 

3.1. Về chất lượng:

- Tất cả các thể loại sách: giáo trình, sách khoa học, văn học, truyện, kinh tế - xã hội, văn hóa, sách kỹ năng, luật, giải trí,…

 

Lưu ý: Tất cả các loại sách, truyện đều phải còn sử dụng được, còn nguyên vẹn; không rách nát, dơ bẩn hay vẽ bậy.

 

3.2. Về số lượng:

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong toàn trường ủng hộ tối thiểu 01 cuốn sách/ truyện.

 

3.3. Tổ chức thực hiện:

 

- Đối với sinh viên: Ban cán sự của từng lớp thu và nộp về Thư viện. Lớp có số lượng sách quyên góp nhiều nhất so với quy định sẽ được đề xuất xét khen thưởng cuối năm.

 

- Đối với CBVC nhà trường: quyên góp trực tiếp về tại thư viện, hoặc có thể liên hệ trực tiếp cán bộ thư viện (nếu không đến được Thư viện, chúng tôi sẽ đến tận nơi để nhận những tài liệu này).

 

- Cán bộ phụ trách tiếp nhận sách:

+ Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc, SĐT: 0977 739 688, email: ntttruc@kontum.udn.vn

+ Cô Trương Thị Ngọc Lan, SĐT: 0385 649 476, email: ttnlan@kontum.udn.vn

 

- Sau khi tiếp nhận sách, truyện quyên góp ủng hộ, Thư viện sẽ tiến hành chọn lọc, thống kê, phân loại, sắp xếp, lưu giữ đảm bảo cho việc phục vụ bạn đọc trong toàn trường.