UD-CK

Thực hiện Công văn số 4302/ĐHĐN-HSSV ngày 01/12/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum triển khai kế hoạch về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cụ thể như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

    - Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
    - Ngăn ngừa lây lan và phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19.
    - Tăng cường sự phối hợp của Nhà trường với các cơ sở y tế địa phương; sự phối hợp giữa các phòng, khoa, tổ trong công tác phòng chống dịch.


2. Yêu cầu
    - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu cao ý thức tự bảo vệ trong cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
    - Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; đảm bảo kênh phối hợp với y tế địa phương; thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…
    - Đảm bảo trang bị đầy đủ cơ số thuốc và vật tư y tế cần thiết đối phó với dịch bệnh.


II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Phòng Hành chính – Tổng hợp

    - Bám sát chỉ đạo của cơ quan chuyên môn để triển khai kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh tại trường.
    - Báo cáo Ban Giám đốc, y tế địa phương về diễn biến tình hình dịch bệnh trong Nhà trường.
    - Thông báo toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động không được chủ quan, tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định trong mọi trường hợp; thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn nơi công cộng, trong trường học.
    - Dán các poster tuyên truyền trong khuôn viên Nhà trường nhằm nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh.    
    - Thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, dọn vệ sinh trường học, lớp học; tăng cường không khí tại các lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa; đảm bảo môi trường thông thoáng, sạch sẽ để phòng, chống lây lan dịch bệnh.
    - Bố trí xà phòng rửa tay tại tất cả các nhà vệ sinh trong khu vực giảng đường và khu vực làm việc; Bố trí dung dịch sát khuẩn và dán thông báo bắt buộc sử dụng tại các vị trí sảnh tầng của nhà làm việc và giảng đường


2. Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
    - Thông báo toàn thể sinh viên không được chủ quan, tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định trong mọi trường hợp; thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn nơi công cộng, trong trường học.
    - Trường hợp phát hiện sinh viên có biểu hiện sốt, ho, đơn vị phải thông báo ngay cho cơ sở y tế để phối hợp, hỗ trợ khám, điều trị hoặc cách ly theo quy định.
    - Thường xuyên phối hợp với bộ phận Quản lý Ký túc xá kiểm tra và nhắc nhở sinh viên nội trú trong việc giữ gìn vệ sinh phòng ở.
    - Kịp thời thông tin đến các cơ sở y tế các trường hợp sinh viên có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.


3. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
    - Báo cáo việc tiếp nhận LHS về ĐHĐN (qua ban Hợp tác quốc tế). Việc tiếp nhận sinh viên Lào và Campuchia trở lại học tại trường thực hiện theo nội dung của Công văn 4298/ĐHĐN-HTQT ngày 30/11/2020 của ĐHĐN về việc hướng dẫn tiếp nhận LHS Lào và Campuchia trở lại học tập tại ĐHĐN.


4. Quản lý Ký túc xá
    - Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở sinh viên nội trú trong việc giữ gìn vệ sinh phòng ở.
    - Thường xuyên nhắc nhở sinh viên đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng hoặc nước rửa tay sát khuẩn.
    - Trường hợp phát hiện sinh viên có biểu hiện sốt, ho, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế để phối hợp, hỗ trợ khám, điều trị hoặc cách ly theo quy định.


5. Phòng Kế hoạch – Tài chính
    Dự trù, thanh toán kinh phí chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh.


6. Đoàn Thanh niên
    Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên các kênh truyền thông của Đoàn nhằm nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh.


7. Trưởng các bộ phận, cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên
    Thường xuyên theo dõi sức khỏe cá nhân nhằm phát hiện sớm dịch bệnh; khi có các dấu hiệu bất thường kịp thời thông báo cho cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.
    Kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong Nhà trường, đề nghị Trưởng các bộ phận, cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên thực hiện nghiêm túc./.
 

Xem bản gốc kế hoạch tại đây