UD-CK

Thực hiện Công văn số 4384/ĐHĐN-HTQT ngày 04/12/2020 của Đại học Đà Nẵng về việc lập danh sách sinh viên đề nghị nhận học bổng của Công ty cổ phần Jesco Asia, Nhật Bản, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã tiến hành xét chọn 04 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập tốt, đáp ứng các điều kiện như nội dung công văn đã nêu như sau:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới

Lớp

Khoa

SV năm thứ

Điểm TB

01

KEONOUPHETH Sanesonh

01/02/1999

Nam

K19D

Kỹ thuật – Nông nghiệp

2

2.45

02

Trần Phương Nam

29/04/1997

Nam

K11D

Kỹ thuật – Nông nghiệp

4

3.3

03

INTHAVONGSA Bouathong

05/09/1997

Nam

K11D

Kỹ thuật – Nông nghiệp

4

3.0

04

Nguyễn Quang

21/01/1998

Nam

K10D

Kỹ thuật – Nông nghiệp

5

3.05


Công văn số 4384/ĐHĐN-HTQT ngày 04/12/2020 của Đại học Đà Nẵng. (Xem tại đây)