UD-CK

1. Mục đích

- Giúp cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum nắm bắt, chia sẻ những nội dung cốt lõi, điểm mới, thực trạng, giải pháp của việc thực hiện đổi mới Chương trình Giáo dục Tiểu học năm 2018, đặc biệt là việc đổi mới Chương trình và SGK lớp 1 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Tạo mối quan hệ thân thiết, gắn kết, hỗ trợ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học giữa ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum với Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

2. Các chủ đề chính

- Những vấn đề cốt lõi, điểm mới và thực trạng, giải pháp của việc triển khai thực hiện đổi mới Chương trình Giáo dục Tiểu học năm 2018, Chương trình và SGK lớp 1 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Hiện trạng, giải pháp của việc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Các bài viết đáp ứng yêu cầu sẽ được biên tập chọn đăng trong Kỷ yếu hội thảo và được Ban tổ chức lựa chọn để báo cáo tại Hội thảo.

Ngoài các chủ đề do Ban tổ chức gợi ý, Quý vị có thể lựa chọn những vấn đề khác có liên quan đến mục tiêu Hội thảo đã nêu ở trên.

3. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian:  7h30, ngày 26 tháng 12 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường C, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

4. Đối tượng tham gia hội thảo

- Đại diện lãnh đạo Phòng GDTH - Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum, Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum, đại diện Ban giám hiệu một số trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Kon Tum.

- Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT, Phòng Đào tạo, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. 

- Cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Khoa Sư phạm & DBĐH, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. 

5. Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Khoa Sư phạm & DBĐH. 

- Các đơn vị phối hợp, hỗ trợ:

  + Phòng HCTH: Chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội thảo.

  + Phòng KH&HTQT: Phối hợp tổ chức và kiểm duyệt nội dung Hội thảo.

  + Phòng KH-TC: Hướng dẫn hồ sơ ứng và thanh quyết toán kinh phí Hội thảo.

  + Tổ truyền thông: Thiết kế và in market, chụp ảnh, quay phim, truyền thông trên website và fanpage của Trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thảo “Dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh lớp 1”, đề nghị các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai các công việc theo đúng kế hoạch.