UD-CK

Căn cứ kết quả kiểm tra tiếng anh đầu vào khóa tuyển sinh năm 2020 (K20) và những sinh viên tuyển sinh năm 2019 (K19) chưa đạt trong lần kiểm tra đầu vào. Căn cứ công văn số 4513/ĐHĐN-ĐT về ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp triển khai phương thức kiểm tra tiếng Anh đầu vào và giảng dạy tiếng Anh từ khóa tuyển sinh năm 2014. Phòng Đào tạo thông báo như sau:

1. Miễn học cho những sinh viên có điểm từ 70 - 84 có danh sách kèm theo, học phần anh văn A2.1 (học phần Anh văn 1) và nhận điểm 10 cho học phần này.

2. Miễn học cho những sinh viên có điểm từ 85 - 100 có danh sách kèm theo, học phần anh văn A2.1 và A2.2 (học phần Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3) và nhận điểm 10 cho các học phần này.

3. Những sinh viên có điểm từ 35 - 69 được xếp vào lớp Anh văn 1 với 3 tín chỉ.

4. Những sinh viên có điểm kiểm tra tiếng anh đầu vào từ 0 - 34 phải học anh văn dự bị là 5 chỉ và tiếp tục thi lại với khóa tiếp theo đến khi đạt 35 điểm mới được xếp lớp học Anh văn 1,2,3.

Sinh viên lưu ý để theo dõi lịch học, đăng ký tín chỉ và đóng học phí theo quy định của Nhà trường.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0966.272.393 (cô Thương - Phòng Đào tạo) để được giải đáp.

Trân trọng./.

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY.