UD-CK

Căn cứ Công văn số 4553/ĐHĐN-HSSV ngày 16/12/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn đón Tết Nguyên đán 2021, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các nội dung cụ thể như sau:

 

1. Số lượng: 01 suất (trị giá 2.000.000đ).

 

2. Đối tượng và tiêu chí xét chọn:

Tiêu chí bắt buộc: Sinh viên chính quy có hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi…).  

Tiêu chí ưu tiên: Sinh viên có gia đình chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các đợt bão, lũ trong năm 2020;

- Có kết quả học tập đạt từ loại khá và hạnh kiểm tốt trở lên trong năm học 2019-2020;

- Hiện chưa nhận được học bổng hoặc các nguồn hỗ trợ tài chính của tổ chức cá nhân nào khác trong năm học 2020-2021 (trừ học bổng khuyến khích học tập, các nguồn hỗ trợ cho sinh viên thuộc diện chính sách theo quy định của Nhà nước).

 

3. Hồ sơ xét:

- Bảng kết quả học tập học năm học 2019-2020 (trường hợp chưa có kết quả học kỳ II có thể lấy học kỳ I);

- Bản phô tô giấy chứng nhận các giấy tờ khó khăn.

 

4. Thời gian nộp hồ sơ: Từ khi ra thông báo đến 08 giờ 00 ngày 22/12/2020.

 

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác Học sinh Sinh viên (Tòa nhà H, P.H307).

Mọi thắc mắc về hồ sơ học bổng xin liên hệ Cô Hạnh – Phòng Công tác HSSV (SĐT: 02606 287 772).

Sinh viên thuộc đối tượng nêu trên nộp hồ sơ đảm bảo theo đúng các tiêu chí và thời gian quy định, trường hợp chậm trễ và thiếu sót sẽ không được xem xét.

 

File đính kèm:

- Thông báo của Đại học Đà Nẵng.