UD-CK

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020 – 2021, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức đăng kí tín chỉ học kỳ II năm học 2020 - 2021 cho sinh viên như sau:

 

1. Cách thức và thời gian đăng kí tín chỉ:

Bước 1: Sinh viên toàn trường hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ theo dõi Danh sách các học phần trong học kì II năm học 2020 – 2021 trên website trường. (file đính kèm)

Bước 2: Sinh viên thực hiện đăng ký tín chỉ trực tuyến trên website: http://daotao.kontum.udn.vn/ từ ngày 19/12/2020 đến hết ngày 23/12/2020.

Sau đó, Sinh viên in phiếu đăng kí tín chỉ (trên website), ký và nộp lại cho cán bộ lớp.

(Chi tiết hướng dẫn đăng ký tín chỉ trực tuyến và in phiếu đăng ký tín chỉ, sinh viên xem Phụ lục 2: Hướng dẫn đăng ký tín chỉ trực tuyến)

Bước 3: Cán bộ các lớp nộp lại toàn bộ Phiếu đăng kí tín chỉ của lớp mình về Cố vấn học tập/Giáo vụ Khoa.
Hạn chót: hết ngày 25/12/2020.

Bước 4: Cố vấn học tập xác nhận phiếu đăng kí tín chỉ, lập danh sách tổng hợp, đảm bảo sinh viên đăng kí đúng chương trình đào tạo, đúng số lượng sinh viên đăng kí tại đơn vị lớp và nộp lại cho Giáo vụ Khoa.

Bước 5: Giáo vụ Khoa trình lãnh đạo Khoa thông qua, sau đó nộp tất cả phiếu đăng kí tín chỉ và danh sách tổng hợp của sinh viên về Phòng Đào tạo.

Hạn cuối: hết ngày 23/12/2020.

 

2. Lịch điều chỉnh (nếu có):

a. Hủy các học phần đã đăng ký: (theo mẫu)

Thời gian: 19/12/2020 đến hết ngày 29/12/2020

Liên hệ: Cố vấn học tập/Giáo vụ Khoa

b. Chuyển lớp học phần đã đăng kí sang lớp học phần khác hoặc đăng ký bổ sung các học phần khác: (theo mẫu)

Thời gian: Trước 1 ngày có lịch học của học phần cần chuyển lớp/ bổ sung

Liên hệ: Cố vấn học tập/Giáo vụ Khoa

 

3. Một số lưu ý quan trọng đối với sinh viên:

-    Sinh viên kiểm tra chính xác thông tin cá nhân, học phần, số tín chỉ và lần học. Sinh viên cần sự tư vấn, liên hệ trực tiếp với cố vấn học tập để được hướng dẫn.

-    Đối với sinh viên  các ngành Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán và những sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí,  việc hủy học phần, đăng kí học bổ sung phải được thực hiện trước ngày 30/12/2020. Mọi trường hợp nhận sau thời hạn này đều không được giải quyết.

- Sinh viên khóa mới cần xem Phụ lục 1: Hướng dẫn đăng nhập tài khoản cá nhân trước khi đăng ký tín chỉ.

- Trong quá trình đăng ký tín chỉ trực tuyến trên website, nếu có thắc mắc, sinh viên vui lòng gửi mail về địa chỉ vctnguyen@kontum.udn.vn hoặc gọi điện đến số 033.453.1338 để được hướng dẫn.

Để công tác quản lý và thực hiện quá trình đào tạo không bị trở ngại, kính đề nghị các Khoa, các lớp phối hợp thực hiện./.

 

File đính kèm:

- Danh sách các học phần trong học kì II năm học 2020 – 2021

- Phụ lục 1: Hướng dẫn đăng nhập tài khoản cá nhân trước khi đăng ký tín chỉ

- Phụ lục 2: Hướng dẫn đăng ký tín chỉ trực tuyến

- Mẫu phiếu hủy các học phần đã đăng ký

- Mẫu phiếu chuyển lớp học phần đã đăng ký

- Mẫu phiếu đăng ký tín chỉ học phần (bổ sung)