UD-CK

LỊCH HỌC LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VÀ KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN

 
1/ Kỹ năng giao tiếp hiệu quả (KN1.2)
Thời gian: 08 giờ 00 ngày 09/01/2021 tại phòng A404 (có nhiều buổi học)
Nhóm Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Ngân và ThS. Bùi Thị Thu Vĩ.
 
 
2/ Kỹ năng soạn thảo văn bản  (KN1.6)
Thời gian: 13 giờ 30 ngày 09/01/2021 tại phòng A202 (có 02 buổi học)
Nhóm Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Hằng và Cô Bùi Thị Ngọc Hân.
 
Lưu ý,  nếu bạn nào vắng buổi đầu tiên xem như không tham gia kỹ năng đã đăng ký và sẽ không ưu tiên cho những lần đăng ký sau này nếu không có lý do chính đáng.
 
Danh sách sinh viên đã đăng ký các lớp học kỹ năng tại đây