UD-CK

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến bị buộc thôi học (File đính kèm) và cảnh báo kết quả học tập (đợt 2) học kì 2 năm 2019 – 2020: (file đính kèm)

Danh sách các lớp xét buộc thôi học và cảnh báo kết quả học tập đợt này gồm: K10GT, K10D, K11GT, K11TT, K11D, K11SH, K12XD.

Sinh viên có tên trong danh sách nếu có khiếu nại, vui lòng làm đơn khiếu nại (theo mẫu) và gửi về Phòng Đào tạo để được kiểm tra, xem xét và trả lời.

Thời gian khiếu nại: từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 02/02/2021.

Mọi ý kiến, thắc mắc, khiếu nại sau thời gian trên đều không được giải quyết.

Trân trọng./.