UD-CK
Trong khuôn khổ hợp tác của Mạng lưới các trường đại học Châu Âu-Đông Nam Á (ASEA-UNINET), Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo các Chương trình học bổng năm học 2020-2021 như sau:

1. Học bổng Bernd Rode dành cho các hợp tác khoa học và giáo dục đại học xuất sắc giữa các trường đại học Châu Âu và Đông Nam Á 

Học bổng được đặt tên Bernd Michael Rode, nhà nghiên cứu người Áo và là người sáng lập Mạng lưới ASEA-UNINET.

- Đối tượng: Học bổng dành cho các cán bộ, giảng viên đã từng học tập và nghiên cứu tại Cộng hòa (CH) Áo (Junior and Senior) và hỗ trợ các đề tài, dự án nghiên cứu chung được triển khai trong khuôn khổ hợp tác của Mạng lưới ASEA-UNINET (Project-based).

Học bổng hỗ trợ tài chính tối đa 5.000 euro để nâng cao, mở rộng khả năng nghiên cứu các dự án được ASEA-UNINET hỗ trợ (chi phí đi lại, lưu trú nghiên cứu…).

- Yêu cầu: 

(1)Người nộp đơn tham gia vào dự án nghiên cứu ASEA-UNINET đã hoàn thành hoặc vẫn đang tiếp tục hoặc tham gia nghiên cứu ngắn hạn trong 05 năm qua.

(2) Dự án được thực hiện với sự hợp tác giữa ít nhất một trường đại học thành viên ASEA-UNINET của CH Áo và ít nhất một trường đại học thành viên ASEA-UNINET của Asean và đã được ASEA-UNINET tài trợ ít nhất một phần.

(3) Dự án có kết quả và có thể được trình bày, xuất bản chung.

Số tiền nhận được từ Học bổng Bernd Rode chỉ được tái đầu tư cho các dự án nghiên cứu và hợp tác ASEA-UNINET trong tương lai.

Để biết thêm thông tin về hướng dẫn và yêu cầu nộp đơn, vui lòng xem tại đây hoặc truy cập https://asea-uninet.org/scholarships-grants/call-for-bernd-rode-award/

- Hình thc np đơn:

Các ứng viên nộp Hồ sơ qua email: asea-uninet@oead.at

- Hn cui nhn H sơ: Ngày 31/3/2021

2. Hc bng Nghiên cu ngn hn Ernst Mach, ASEA – UNINET

- Đi tượng: Các ứng viên nghiên cứu sau Tiến sĩ (Postdocs) đang tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại đại học thành viên ASEA-UNINET ở các nước Vietnam, Lào, Campuchia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Indonesia tại Áo. 

- Yêu cu: 

(1)Văn bản đồng ý của giáo sư chủ trì tại CH Áo, Điều phối viên Đại học ASEA-UNINET của các trường đại học đang hợp tác, và Điều phối viên Quốc gia ASEA-UNINET Châu Á tương ứng

(2) Tuổi tối đa tại thời điểm nộp đơn: 45 tuổi (có thể tính cả thời gian nuôi con)

(3)Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Đức

(4) Người nộp đơn không được học / thực hiện nghiên cứu / theo đuổi công việc học tập ở CH Áo trong sáu tháng qua trước khi nhận học bổng.

- Thi hn hc bng: 01 hoặc 02 tháng

- Giá trị học bổng: 1.150 EUR/tháng (mỗi người được nhận học bổng từ Campuchia, Lào và Myanmar còn được nhận một khoản trợ cấp đi lại tối đa 1.000 EUR). 

- Hn cui nhn H sơ:

Hồ sơ được chấp nhận từ 02 đến 09 tháng trước thời gian lưu trú dự kiến tại CH Áo.

Để biết thêm thông tin về điều kiện và nơi nộp đơn, vui lòng xem thông báo và truy cập www.grants.at 

- Thông tin liên h

Veronika Fuchshuber, MA

Phone.: +43 1 534 08-409

Email: veronika.fuchshuber@oead.at

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN