UD-CK
Năm 2021, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tuyển sinh đại học hệ chính quy với 10 ngành học phù hợp với xu hướng thị trường lao động trong kỷ nguyên 4.0.

10. NGÀNH VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN 

1. Giáo dục tiểu học - Mã ĐKXT: 7140202 - Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét tuyển

Theo điểm thi THPT

Tổ hợp xét tuyển

Theo Học bạ

1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Địa + GDCD
3. Văn + Sử + Địa
4. Văn + Toán + Anh

Không xét tuyển học bạ

 

2. Quản lý nhà nước - Mã ĐKXT: 7310205 - Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển

Theo điểm thi THPT

Tổ hợp xét tuyển

Theo Học bạ

1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Địa + GDCD
3. Văn + Sử + Địa
4. Văn + Toán + Anh

1. Toán + Địa + GDCD
2. Toán + Địa + Anh
3. Văn + Địa + Anh
4. Toán + Văn + GDCD

 

3. Quản trị kinh doanh - Mã ĐKXT: 7340101 - Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển

Theo điểm thi THPT

Tổ hợp xét tuyển

Theo Học bạ

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Địa + GDCD
 3. Văn + Sử + Địa
 4. Văn + Toán + Anh

1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Văn + Anh
3. Toán + Văn + Địa
4. Toán + Địa + Anh

 

4. Tài chính ngân hàng - Mã ĐKXT: 7340201 - Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển

Theo điểm thi THPT

Tổ hợp xét tuyển

Theo Học bạ

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Địa + GDCD
 3. Văn + Sử + Địa
 4. Văn + Toán + Anh

1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Văn + Anh
3. Toán + Văn + Địa
4. Toán + Địa + Anh

 

5. Kế toán - Mã ĐKXT: 7340301 - Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển

Theo điểm thi THPT

Tổ hợp xét tuyển

Theo Học bạ

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Địa + GDCD
 3. Văn + Sử + Địa
 4. Văn + Toán + Anh

1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Văn + Anh
3. Toán + Văn + Địa
4. Toán + Địa + Anh

 

6. Luật kinh tế - Mã ĐKXT: 7380107 - Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển

Theo điểm thi THPT

Tổ hợp xét tuyển

Theo Học bạ

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Địa + GDCD
 3. Văn + Sử + Địa
 4. Văn + Toán + Anh

1. Toán + Địa + GDCD
2. Toán + Địa + Anh
3. Văn + Địa + Anh
4. Toán + Văn + GDCD

 

7. Công nghệ thông tin - Mã ĐKXT: 7480201 - Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét tuyển

Theo điểm thi THPT

Tổ hợp xét tuyển

Theo Học bạ

1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
3. Toán + Hóa + Anh
4. Văn + Toán + Anh

1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Sinh
3. Toán + Lý + Địa
4. Toán + Sinh + Địa

 

8. Công nghệ sinh học - Mã ĐKXT: 7420201 - Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét tuyển

Theo điểm thi THPT

Tổ hợp xét tuyển

Theo Học bạ

1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Hóa + Anh
3. Toán + Sinh  + Anh
4. Toán + Hóa + Sinh

1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Sinh
3. Toán + Lý + Địa
4. Toán + Sinh + Địa

 

9. Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) - Mã ĐKXT: 7580201 - Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét tuyển

Theo điểm thi THPT

Tổ hợp xét tuyển

Theo Học bạ

1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
3. Toán + Hóa + Anh
4. Văn + Toán + Anh

1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Sinh
3. Toán + Lý + Địa
4. Toán + Sinh + Địa

 

10. Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành - Mã ĐKXT: 7810103 - Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét tuyển

Theo điểm thi THPT

Tổ hợp xét tuyển

Theo Học bạ

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Địa + GDCD
 3. Văn + Sử + Địa
 4. Văn + Toán + Anh

1. Toán + Địa + GDCD
2. Toán + Địa + Anh
3. Văn + Địa + Anh
4. Toán + Văn + GDCD

 

10. LỢI ÍCH KHI HỌC TẠI UD-CK

1. Bằng tốt nghiệp do chính Đại học Đà Nẵng cấp

2. Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi

3. Kiến tập, thực tập, thực hành trực tiếp tại doanh nghiệp trong và ngoài nước

4. Đội ngũ giảng viên được đào tạo từ các trường Đại học lớn trong và ngoài nước

5. KTX cho 100% sinh viên

6. Giao lưu sinh viên quốc tế

7. Nhận học bổng hằng năm của nhà trường và doanh nghiệp

8. Hỗ trợ chế độ chính sách cho sinh viên 4 tỷ/ năm

9. 99% sinh viên tốt nghiệp có việc làm

10. Cơ hội được làm việc tại UD-CK

02. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

 - Xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia

- Xét tuyển học bạ THPT

02. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN ĐẶC BIỆT

- Trúng tuyển vào UD-CK sinh viên có thể đăng ký học chương trình thứ 2 ở các trường thành viên Đại học Đà Nẵng

- Trúng tuyển vào UD-CK sinh viên được đào tạo bởi đội ngũ giảng viên là GS, PGS, TS đến từ các trường thành viên ĐH Đà Nẵng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo – Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Địa chỉ: 704 Phan Đình Phùng – TP Kon Tum

Fanpage: UD-CK: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Website tuyển sinh: http://ts.kontum.udn.vn

Website chính: http://kontum.udn.vn

 Điện thoại: 02606.509.559 – 0260.2211.348