UD-CK

Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 3 là diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức từ các nghiên cứu của các học giả trong nước và quốc tế về vấn đề thương mại và phân phối trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Hội thảo dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 2 năm 2022 tại Trường Đại học Thương mại.


Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc tế “Thương mại và Phân phối” lần thứ 3 năm 2022. Bài viết tập trung vào các nội dung:


- Những thể chế, chính sách, luật pháp, cơ sở pháp lý về vấn đề thương mại và phân phối đối với sự phát triển kinh tế địa phương, quốc gia và quốc tế; 


- Vai trò của Nhà nước trong việc ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa trên phạm vi thị trường nội địa và quốc tế;


- Ảnh hưởng chính sách thương mại và phân phối quốc tế khi Việt Nam tham gia vào thị trường thế giới;


- Thị trường và hành vi của khách hàng trong lĩnh vực thương mại và phân phối;


- Logistics trong thương mại và phân phối, tác động của logistics đến hoạt động thương mại và phân phối;


- Chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhằm phát triển thương mại và phân phối;


- Mô hình phân phối thương mại, kênh phân phối thương mại, cơ sở thương mại phân phối của doanh nghiệp;


- Hệ thống thương mại và phân phối sản phẩm, dịch vụ trong chuỗi giá trị toàn cầu;


- Phát triển thương hiệu, truyền thông và marketing nhằm phát triển thương mại và phân phối;


- Dự báo triển vọng thị trường thương mại, phân phối trong nước, khu vực và thế giới và những đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, phân phối.


Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Quy định trình bày bài viết xem tại đây). Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: www.conference.tmu.edu.vn hoặc www.tmu.edu.vn 


Toàn văn bài viết gửi về Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Thương mại theo địa chỉ email: khoahoc@tmu.edu.vn trước ngày 08/11/2021. 


Lệ phí đăng Kỷ yếu Hội thảo của tác giả có bài viết ngoài 03 đơn vị đồng tổ chức là 1.000.000 đồng/ bài viết. 


Ban tổ chức Hội thảo xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác viết bài của quý tác giả.

 

Xem chi tiết thư mời tại đây