UD-CK
Ngày thi Giờ thi Lớp Môn học Số tín chỉ Sỉ số Hình thức Ghi chú
27/08/2021 8:00 K12, K19, K20QN, K20QT, K20LK, K20KT, K20TH Anh văn 1 03 74 Trực tuyến trên Hệ thống Elearning  

 

Lưu ý: 

- Sinh viên tự chuẩn bị máy tính có webcam và kiểm tra đường truyền internet trước 30 phút;

- Đúng 7h30 Tổ Khảo thí ĐBCLGD&CNTT điểm danh trên phần mềm MS Teams sinh viên vào nhóm thi và trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân;

- Sinh viên chưa nộp học phí không được thi.