UD-CK
Ngày thi Giờ thi Lớp Môn học Số tín chỉ Sỉ số Hình thức Ghi chú
06/09/2021 8:00 K19TT; K20TT Lập trình cơ bản với C 03 29 Trực tuyến trên Hệ thống Elearning  
10/09/2021 8:00 K19TT; K20TT Tin học Đại cương + TH 03 28 Trực tuyến trên Hệ thống Elearning  

 

Lưu ý: 

- Sinh viên tự chuẩn bị máy tính có webcam và kiểm tra đường truyền internet trước 30 phút;

- Đúng 7h30 Tổ Khảo thí ĐBCLGD&CNTT điểm danh trên phần mềm MS Teams sinh viên vào nhóm thi và trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân;

- Sinh viên chưa nộp học phí không được thi.