UD-CK
Cuộc thi "Vô địch Tin Học Văn Phòng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum" năm 2018

Nhằm mục đích tạo điều kiện cho sinh viên toàn trường tiếp cận các kỹ năng tin học văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và phát động mạnh mẽ phong trào học tập nhằm nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức cuộc thi VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM. Đồng thời tìm ra nhân tố xuất sắc tham gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới năm 2018.

Xem thông tin chi tiết tại đây

- Biểu mẫu đăng ký theo lớp (file đính kèm)
- Link đăng ký cá nhân: tại đây

Trân trọng./.