UD-CK

 

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

1

7140202

Giáo dục Tiểu học

23.75

2

7310205

Quản lý nhà nước

14

3

7340101

Quản trị kinh Doanh

14

4

7340201

Tài chính ngân hàng

14

5

7340301

Kế Toán

14

6

7380107

Luật kinh tế

14

7

7480201

Công nghệ thông tin

14

8

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

14