UD-CK

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo về chương trình học bổng UNILEAD 2022 của DAAD dành cho các nhà quản lý giáo dục đại học tại các nước đang phát triển và mới nổi, cụ thể như sau: 


1. Giới thiệu về chương trình

Cơ quan Trao đổi Học thuật Đức (DAAD) và Trung tâm Học tập Suốt đời (C3L) tại Đại học Oldenburg (Đức) đang phối hợp tổ chức Chương trình Đào tạo Lãnh đạo và Quản lý Đại học DIES UNILEAD tại Oldenburg, tạo điều kiện cho các nhà quản lý trẻ tại các cơ sở giáo dục đại học ở các nước đang phát triển để giải quyết thành công các thử thách hàng ngày. Chương trình tập hợp các chủ đề về Quản lý dự án, Quản lý chiến lược & Lãnh đạo học thuật và Quản lý nguồn nhân lực theo định hướng thực hành và cá nhân hóa.

Được phát triển vào năm 2008, UNILEAD là một phần của chương trình DIES (Đối thoại về Chiến lược Giáo dục Đại học Đổi mới), được phối hợp điều phối bởi DAAD và Hội nghị Hiệu trưởng Đức (HRK) từ năm 2001 và được tài trợ bởi

Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang (BMZ ).

Ứng viên có thể tìm thêm thông tin về Chương trình DAAD DIES và các Khóa đào tạo về DIES tại www.daad.de/dies/en.


2. Nội dung và phương pháp luận

UNILEAD tập trung vào ba lĩnh vực chính:

- Quản lý dự án: bao gồm các khóa học về Phương pháp luận của Quản lý Dự án và Quản lý Tài chính trong các Dự án.

- Quản lý Chiến lược & Lãnh đạo Học thuật:  bao gồm các khóa học về lý thuyết cơ bản và các công cụ thực hành để Phát triển và Thực hiện Quản lý Chiến lược và Thu thập Năng lực trong lĩnh vực Lãnh đạo.

- Quản trị nhân sự: bao gồm các khóa học về Công cụ Phát triển Nguồn nhân lực, Quản lý xung đột và Giao tiếp.

Các chủ đề bổ sung cho ba module này, ví dụ như Quản lý rủi ro, Năng lực làm việc nhóm cũng sẽ được thêm vào.

Ngoài ra, một hội thảo trên web về chủ đề “Chuyển đổi kỹ thuật số trong giáo dục đại học” sẽ được tích hợp vào chương trình giảng dạy.

Cốt lõi của toàn bộ chương trình là một dự án thay đổi theo định hướng thực hành và cá nhân hóa, trong đó những người tham gia được yêu cầu nêu lên những đề xuất mà họ đã có sẵn. Dự án phải được liên kết rõ ràng với các mục tiêu chiến lược của trường đại học của họ và lĩnh vực họ đang làm việc. Nội dung khóa học sẽ luôn phản ánh và liên quan đến các thay đổi này.


3. Lịch trình và phương pháp học tập

Chương trình sẽ sử dụng phương pháp học tập hỗn hợp, trong đó bao gồm các giai đoạn học tập trực tiếp tại đại học

Oldenburg và các giai đoạn học tập trực tuyến được hướng dẫn bởi các giảng viên của chương trình. 

01 – 02/ 2022: Giai đoạn online 1 

- Đọc tài liệu

- Mô tả sơ bộ dự án cá nhân

27/2 – 28/3/ 2022: Giai đoạn tiếp xúc 1

- Khóa học về Quản lý dự án, Quản trị chiến lược và lãnh đạo học thuật

- Điều chỉnh kế hoạch hành động cá nhân

3 – 9/2022: Giai đoạn online 2 – Giai đoạn thực hiện dự án cá nhân

4-16/9/2022: Giai đoạn tiếp xúc 2

-  Phản ánh về dự án cá nhân

- Thảo luận các bước tiếp theo


4. Tiêu chuẩn ứng viên

- Ứng viên nắm giữ vị trí quản lý chịu trách nhiệm về quản lý và nhân sự dưới 04 năm thuộc 1 trong các lĩnh vực sau: 

+ Quản lý các phòng ban: Kế hoạch, Quản lý chất lượng, Nhân sự, Giáo dục thường xuyên; không bao gồm các đơn vị học thuật như: Trưởng Khoa, phó trưởng khoa, trưởng bộ phận). 

+ Các quản lý chịu trách nhiệm về thúc đẩy các dự án cải cách trường đại học

+ Quản lý các đơn vị/ chương trình phát triển nhân viên

- Năng động và có kỹ năng tiếng Anh tốt (Nói và viết). 

- Ưu tiên ứng viên trong độ tuổi từ 30 – 40 tuổi; Có học vị Thạc sĩ trở lên; có kinh nghiệm quốc tế


5. Thời gian và hồ sơ đăng ký

Thời hạn đăng ký: 11/10/2021 (10a.m theo giờ mùa hè của châu Âu)

Hồ sơ gồm: Tham khảo tại website của chương trình https://uol.de/en/unilead hoặc file đính kèm


6. Tài trợ

- Ứng viên được tài trợ toàn bộ chi phí học tập, ăn ở, vé máy bay và bảo hiểm trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Dự kiến đồng tài trợ: Đơn vị của người tham gia dự kiến sẽ đóng góp vào chi phí khóa học khoản phí trả 1 lần là 300EUR

- Người tham gia/ đơn vị của người tham gia tự chịu trách nhiệm về chi phí làm hộ chiếu và xin visa 


Cán bộ, giảng viên của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có quan tâm và cần hỗ trợ đăng ký tham gia đăng ký chương trình, vui lòng liên hệ:   

Th.S Nguyễn Thị Phương Thảo 

Phòng Khoa học Hợp tác quốc tế

Điện thoại: 0905 609 243

Email: ntpthao@kontum.udn.vn

Xem chi tiết chương trình tại đây