UD-CK

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo về Ứng tuyển chương trình đào  thạc sĩ, tiến sĩ  2022 dành riêng cho các đối tác của Đại học Kansai – Nhật Bản.

Hạn cuối nộp hồ sơ

- Học kỳ mùa Xuân 2022: 18/11/2021

- Học kỳ mùa Thu 2022: 21/04/2022

Thông tin chi tiết có thể xem trong các link sau:

- Hướng dẫn nộp hồ sơ kỳ mùa Xuân 2022
https://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/english/eng/asset/index/2022/eng_2022s_info.pdf

- Hướng dẫn nộp hồ sơ học kỳ mùa Thu 2022
https://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/english/eng/asset/index/2022/eng_2022f_info.pdf

- Danh sách giảng viên hướng dẫn
https://www.kansai- u.ac.jp/Gr_sch/english/eng/asset/index/2022/eng_2022list_of_academic_advisors.pdf

 

Hồ sơ ứng tuyển: https://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/english/eng/index.html#a_eng

Nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ:   

- Phòng Khoa học Hợp tác quốc tế; Phòng H305, 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum; Email: intercoop@kontum.udn.vn.

- Hoặc Th.S Nguyễn Thị Phương Thảo; điện thoại: 0905 609 243; email: ntpthao@kontum.udn.vn.