UD-CK

I. TỔNG QUÁT
1.1. Mục tiêu


Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, tạo môi trường trải nghiệm thực tế, ứng dụng kiến thức học tập tại trường, tạo sân chơi giao lưu và học hỏi kinh nghiệm để thúc đẩy sinh viên, các nhóm khởi nghiệp có cơ hội hiện thực hóa ý tưởng. 
 

1.2. Nội dung 

(1) Truyền thông khởi nghiệp: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hoạt động khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các phương tiện truyền thông của nhà trường như website; facebook;…và các hình thức khác. 

(2) Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp và duy trì hoạt động, phát triển.

(3) Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp.

(4) Tổ chức và phối hợp triển khai các cuộc thi về khởi nghiệp: Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp” do Phân hiệu tổ chức; Cuộc thi khởi nhiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2021 và một số cuộc thi khởi nghiệp khác.

(5) Hỗ trợ phát triển các dự án khởi nghiệp.

 

1.3. Đối tượng tham gia và quyền lợi

- Đối tượng: Tất cả sinh viên chính quy đang theo học tại nhà trường.

- Quyền lợi sinh viên khi tham gia:

+ Được quy đổi điểm sang học phần:  Khởi nghiệp (2 tín chỉ) đối với sinh viên K20 trở về trước và Khởi nghiệp (3 tín chỉ) đối với sinh viên K21.

+ Được cộng điểm rèn luyện và hoạt động cộng đồng

+ Ưu tiên xét học bổng khen thưởng

+ Được cấp giấy chứng nhận

+ Cơ hội nhận được các giải thưởng có giá trị


1.4. Lĩnh vực ý tưởng

- Không giới hạn lĩnh vực ý tưởng.

- Một số lĩnh vực ưu tiên: Thương mại điện tử; Kinh tế chia sẻ; Edutech; Fintech; Trí thông minh nhân tạo (AI); Kết nối vạn vật (IoT); Big Data; Du lịch; Dịch vụ; Nông nghiệp; Sức khỏe; Các dự án cộng đồng tạo giá trị cho xã hội.


1.5. Đơn vị tổ chức, cơ cấu giải thưởng và thời gian tổ chức của các cuộc thi khởi nghiệp
1.5.1. Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp” 


- Đơn vị tổ chức: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum


- Thời gian:
+    Thời gian nộp hồ sơ ý tưởng: Hạn cuối ngày 15/11/2021
+   Vòng sơ loại: Tháng 12/2021
+    Vòng chung kết: Tháng 04/2022


-    Tổng cơ cấu giải thưởng: 12.000.000 đồng.
+ 01 giải nhất: trị giá 5.000.000 đồng.
+ 01 giải nhì: trị giá 3.000.000 đồng.
+ 01 giải ba: trị giá 2.000.000 đồng.
+ 02 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.


1.5.2. Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2021

- Đơn vị tổ chức: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum 

- Thời hạn ngày 15/10/2021 Thực hiện theo thông báo số 318/TB-PHKT ngày 18 tháng 06 năm 2021 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum về việc Tham gia cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2021.

- Giải thưởng bao gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng, cụ thể như sau:

+ Giải nhất, trị giá: 40.000.000 đồng 

+ Giải nhì, trị giá: 32.000.000 đồng 

+ Giải ba, trị giá 24.000.000 đồng 

+ Giải khuyến khích trị giá: 8.000.000 đồng 


1.6. Đơn vị hỗ trợ và phối hợp

- Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh Kon Tum

- Các doanh nghiệp

- Các ngân hàng: Vietinbank, Saccombank, Vietcombank…


1.7. Ban cố vấn

- Ban cố vấn là các doanh nghiệp, các giảng viên tham gia giảng dạy học phần khởi nghiệp sẽ là các Mentor hướng dẫn các nhóm thực hiện ý tưởng hoàn thiện mô hình kinh doanh dựa trên những kinh nghiệm thực tế.

 

1.8. Nguồn kinh phí và dự trù kinh phí

- Nguồn kinh phí: Quỹ hỗ trợ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum

- Dự trù kinh phí được gửi kèm theo trong phụ lục kế hoạch

 

1.9. Địa chỉ nộp hồ sơ dự thi ý tưởng khởi nghiệp

Hồ sơ ý tưởng các nhóm tham gia cuộc thi theo địa chỉ email: tqhung@kontum.udn.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0984.724.796 (thầy Quốc Hùng – Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế) để nộp hồ sơ ý tưởng.

 

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

 

STT

Nội dung

Mục tiêu đạt được

Thời gian

Đơn vị

thực hiện

Đơn vị

phối hợp

1

Truyền thông khởi nghiệp

- Viết bài đăng tin trên website/fanpage (1-2 bản tin/tháng)

- Trang web http://khoinghiep.kontum.udn.vn cập nhật đầy đủ nội dung

- Tìm kiếm và chia sẻ các hoạt động khởi nghiệp trong nước và quốc tế

- Xây dựng các ấn phẩm truyền thông về cuộc thi khởi nghiệp do nhà trường tổ chức

Thường xuyên

- Phòng KH&HTQT

- CLB Khởi nghiệp

- Đoàn Thanh Niên

- P. CTHSSV

- Tổ TV&TTTT

2

Thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp và duy trì hoạt động, phát triển.

- Thành lập 01 CLB khởi nghiệp và duy trì hoạt động.

- CLB ít nhất 10 thành viên thuộc các khối ngành tham gia và có chế độ biên nạp thành viên hàng quý.

Tháng 10/2021

- Phòng KH&HTQT

 

- Đoàn Thanh Niên

3

Phát động các cuộc thi khởi nghiệp

- Thông báo cuộc thi (thể lệ, giải thưởng…) đến toàn thể các nhóm sinh viên đăng kí tham gia.

- Tất cả các sinh viên đang theo học học phần khởi nghiệp đăng ký tham cuộc thi

Tháng 11/2021

- Phòng KH&HTQT

- CLB Khởi nghiệp

- Đoàn Thanh Niên

- P.CTHSSV

- Các Khoa

- Tổ TV&TTTT

4

Tổ chức vòng sơ loại cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp

- Ít nhất 15 -20 ý tưởng

Tháng 12/2021

- Phòng KH&HTQT

- Đoàn Thanh Niên

- P.CTHSSV

- Các Khoa

- CLB Khởi nghiệp

5

Tổ chức tập huấn cho sinh viên hoàn thiện các dự án/ý tưởng khởi nghiệp

- Hỗ trợ kết nối mentor

- Trang bị các phương pháp, công cụ giúp hoàn thiện dự án.

- Phân công các giảng viên đang giảng dạy học phần khởi nghiệp và các giảng viên được tham gia các khóa đào tạo về khởi nghiệp hướng dẫn các nhóm hoàn thiện ý tưởng/dự án

Tháng 1-3 /2022

- Phòng KH&HTQT

- Đoàn Thanh Niên

- P. CTHSSV

- Các Khoa

- Các khách mời

- CLB Khởi nghiệp

6

Tổ chức vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp

- Có 8-10 ý tưởng có điểm cao nhất vòng sơ loại tham gia cuộc thi.

- Xác định 2-3 ý tưởng sáng tạo, độc đáo và có triển vọng tham gia cuộc thi cấp cao hơn

Tháng 4/2022

- Phòng KH&HTQT

 

- Đoàn Thanh Niên

- P. CTHSSV

- Các Khoa

- Các khách mời

- CLB Khởi nghiệp

7

Hỗ trợ phát triển ý tưởng/dự án khởi nghiệp

- Hoàn thiện hồ sơ các dự án có ý tưởng sáng tạo, độc đáo gửi xin tài trợ kinh phí triển khai thực hiện dự án từ các quỹ đầu tư.

- 01 dự án được tài trợ kinh phí

Tháng 5-7/2022

- Phòng KH&HTQT

 

- CLB Khởi nghiệp

- Các Khoa

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
3.1. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Xây dựng kế hoạch hoạt động khởi nghiệp, dự trù kinh phí và phân bổ người đảm nhiệm các nội dung được phân công theo kế hoạch.

- Thành lập và hỗ trợ câu lạc bộ Khởi nghiệp sinh hoạt 

- Mời các chuyên gia, các đại biểu từ các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và Câu lạc bộ doanh nhân trẻ tham gia diễn đàn khởi nghiệp.

- Lên chương trình, tổ chức “Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp” (vòng sơ loại và vòng chung kết).

- Thông báo cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum lần 2 năm 2021 đến toàn thể sinh viên, CB-VC Nhà trường tham gia cuộc thi. 

- Chủ trì toàn bộ các hoạt động khởi nghiệp năm học 2021 - 2022.


3.2. Phòng Công tác HSSV

- Phối hợp truyền thông các cuộc thi khởi nghiệp đến toàn thể sinh viên trong Nhà trường.

- Tham gia quản lý sinh viên xuyên suốt các hoạt động khởi nghiệp trong năm học 2021 - 2022 để làm căn cứ đánh giá thi đua, điểm rèn luyện và học tập.

 

3.3. Phòng Hành chính – Tổng hợp

- Hỗ trợ công tác hành chính (chỗ ở các chuyên gia khởi nghiệp, xắp xếp bàn ghế, dụng cụ, thiết bị, âm thanh, ánh sáng…) trong suốt các hoạt động khởi nghiệp năm học 2021 -2022 theo kế hoạch.

 

3.4. Phòng Tài chính – Kế toán

- Thực hiện công tác tài chính – kế toán theo dự trù kinh phí đúng với kế hoạch.

 

3.5. Các khoa  

- Cử các giảng viên tham gia chương trình khởi nghiệp, hỗ trợ sinh viên những nội dung cần thiết trong xây dựng ý tưởng “Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp”.


3.6. Tổ thư viện và thông tin truyền thông

- Chụp ảnh, đưa tin xuyên suốt các hoạt động khởi nghiệp.

- Xây dựng market, phông theo các nội dung hoạt động.


3.7. Đoàn thanh niên

- Phối hợp truyền thông các cuộc thi khởi nghiệp đến toàn thể sinh viên trong Nhà trường.

- Hỗ trợ thành lập và duy trình sinh hoạt của câu lạc bộ Khởi nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch hoạt động khởi nghiệp năm học 2021 – 2022 của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Đề nghị các Khoa, các đơn vị trực thuộc liên quan thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch./.