UD-CK
Trung tâm khởi nghiệp UD-CK thông báo về việc tổ chức Workshop giới thiệu về cuộc thi khởi nghiệp “Start-up Runway 2018” được phối hợp tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng với sự hỗ trợ của Chính phủ Ai Len.

Trung tâm khởi nghiệp UD-CK thông báo về việc tổ chức Workshop giới thiệu về cuộc thi khởi nghiệp “Start-up Runway 2018” được phối hợp tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng với sự hỗ trợ của Chính phủ Ai Len.

 

Đối tượng tham gia: Tất cả cá nhân hoặc các nhóm (tối đa 05 người) với những ý tưởng khởi nghiệp đang ấp ủ. Tất cả sinh viên Phân hiệu hoặc các nhóm/cá nhân không thuộc Phân hiệu đều được khuyến khích đăng ký tham gia.

 

Thời gian: 08g00, Thứ Sáu, ngày 16/03/2018.

 

Địa điểm: Phòng A403, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

 

Hình thức đăng ký tham gia: Đăng ký tên nhóm + tên các thành viên nhóm + Ý tưởng khởi nghiệp qua email khhtqt@kontum.udn.vn.

 

Quyền lợi khi tham gia Hội thảo: được hỗ trợ kinh phí khi đăng ký tham gia Hội thảo+ Ăn trưa + Tea break

 

Vậy trung tâm khởi nghiệp UDCK thông báo đến các cá nhân hay các nhóm với các ý tưởng khởi nghiệp nhanh chóng đăng ký tham gia và nộp ý tưởng trước ngày 15/03/2018.

 

Mọi thắc mắc về chương trình Hội thảo, vui lòng điện thoại 02606 287 771.