UD-CK

Ban tổ chức hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ 8 năm 2018 - 2019 thông báo thể lệ và Phiếu đăng ký dự thi.

Thông tin chi tiết xem tại đây